נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.37
שער פתיחה 108.37 0
שער ממוצע 108.37 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 74.71
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 66.23
הון רשום למסחר 61111110
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/06/2018 01/07/2018 4.3 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.5 -0.8 109.37 0.92
104 -4.03 109.85 1.37
110.15 1.64
111 2.43
113.98 5.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 458.12 הכנסות 195.05
נכסים שוטפים 360.25 רווח גולמי 17.62
נכסים בלתי שוטפים 97.87 רווח תפעולי 4.18
הון עצמי 98.79 רווח לפני מס -9.3
התחייבות שוטפות 296.78 רווח נקי -10.64
התחייבויות בלתי שוטפות 62.55 רווח למניה -0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.37 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 49.2
קנפלר אליהו 36.75 37.67
מצלאוי קלרה 5.23 5.36
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 108.37 0 0
18/03/2018 108.37 -0.11 144
15/03/2018 108.49 0 0
14/03/2018 108.49 0 0
13/03/2018 108.49 0.18 57
12/03/2018 108.3 -0.01 29
11/03/2018 108.31 0.01 27
08/03/2018 108.3 0 0
07/03/2018 108.3 0 188
06/03/2018 108.3 0 0
05/03/2018 108.3 -0.02 321
04/03/2018 108.32 0 0
28/02/2018 108.32 0 54
27/02/2018 108.32 -0.13 19
26/02/2018 108.46 0.01 141
25/02/2018 108.45 0 54
22/02/2018 108.45 0 19
21/02/2018 108.45 -0.35 72
20/02/2018 108.83 -0.18 16