נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.23
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 59146.09
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 29000
שווי שוק 13886.57
הון רשום למסחר 13583652995
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/05/2019 102.23 0 0
20/05/2019 102.23 0 0
19/05/2019 102.23 0 0
16/05/2019 102.23 0 0
15/05/2019 102.23 0 174206
14/05/2019 102.23 0 29925
13/05/2019 102.23 0 25506
12/05/2019 102.23 0 1789
07/05/2019 102.23 0.01 161785
06/05/2019 102.22 0 30423
05/05/2019 102.22 0 17565
02/05/2019 102.22 -0.01 4944
01/05/2019 102.23 0.01 24022
30/04/2019 102.22 -0.01 11930
29/04/2019 102.23 -0.01 52765
28/04/2019 102.24 0 8692
24/04/2019 102.24 0 25238
23/04/2019 102.24 0.01 8799