נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.32
שער פתיחה 104.32 0
שער ממוצע 104.32 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 60988.43
מחזור ע.נ. 45457296
מספר עסקאות 67
תנועה מינימלית 29000
שווי שוק 20056.1
הון רשום למסחר 19223710000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 31/05/2018 2.26 15
21/05/2019 31/05/2019 2.25 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.32 0 104.33 0.01
104.31 -0.01 104.34 0.02
104.3 -0.02 104.35 0.03
104.28 -0.04
100.75 -3.42
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 104.33 0.01 0 0
17:24 104.33 0.01 394155 411.22
17:04 104.32 0 1000000 1043.2
16:31 104.31 -0.01 300000 312.93
16:19 104.31 -0.01 50000 52.15
16:06 104.31 -0.01 61000 63.63
15:28 104.31 -0.01 95000 99.09
14:32 104.32 0 76407 79.71
14:13 104.32 0 125000 130.4
14:11 104.31 -0.01 57000 59.46
13:43 104.31 -0.01 180200 187.97
13:29 104.31 -0.01 3900000 4068.09
13:29 104.31 -0.01 100000 104.31
12:47 104.32 0 23550125 24567.49
12:47 104.32 0 699875 730.11
12:47 104.32 0 7250000 7563.2
12:25 104.31 -0.01 1630211 1700.47
12:25 104.31 -0.01 1500000 1564.65
12:25 104.31 -0.01 369789 385.73
11:47 104.3 -0.02 66940 69.82
11:47 104.3 -0.02 150000 156.45
10:56 104.32 0 2750000 2868.8
10:27 104.32 0 1150000 1199.68
09:31 104.32 0 1594 1.66
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 104.33 0.01 47420
14/03/2018 104.32 0 34313
13/03/2018 104.32 0.01 46165
12/03/2018 104.31 -0.01 17180
11/03/2018 104.32 0.01 8121
08/03/2018 104.31 0 17530
07/03/2018 104.31 -0.01 10847
06/03/2018 104.32 -0.02 33594
05/03/2018 104.34 0.01 10749
04/03/2018 104.33 0 12453
28/02/2018 104.33 0.03 60434
27/02/2018 104.3 0 10377
26/02/2018 104.3 0 36107
25/02/2018 104.3 0 3860
22/02/2018 104.3 -0.02 6388
21/02/2018 104.32 0.01 66261
20/02/2018 104.31 0.01 17569
19/02/2018 104.3 -0.02 48357
18/02/2018 104.32 0.02 62913