נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3648.3
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 525.52
הון רשום למסחר 525000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/06/2019 30/06/2019 2.14 15
20/12/2019 31/12/2019 2.45 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.2 0.1 100.1 0
99.81 -0.29 100.3 0.2
99.53 -0.57 100.49 0.39
99.41 -0.69 100.6 0.5
95.12 -4.98 100.77 0.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 13432.89 הכנסות 316.01
נכסים שוטפים 7476.77 רווח גולמי 95.31
נכסים בלתי שוטפים 5932.94 רווח תפעולי -98.5
הון עצמי 4943.11 רווח לפני מס -178.18
התחייבות שוטפות 6486.79 רווח נקי -173.22
התחייבויות בלתי שוטפות 2002.99 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/05/2019 100.1 -0.12 1273
19/05/2019 100.22 0.37 884
16/05/2019 99.85 -0.13 6875
15/05/2019 99.98 -0.02 1929
14/05/2019 100 -0.09 1652
13/05/2019 100.09 0.08 2606
12/05/2019 100.01 0.13 581
07/05/2019 99.88 -0.09 253
06/05/2019 99.97 -0.15 625
05/05/2019 100.12 -0.07 315
02/05/2019 100.19 0.18 346
01/05/2019 100.01 0.17 1543
30/04/2019 99.84 -0.08 768
29/04/2019 99.92 -0.21 574
28/04/2019 100.13 0.12 927
24/04/2019 100.01 0.06 457
23/04/2019 99.95 -0.08 408
22/04/2019 100.03 0.21 371