נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.29
שער פתיחה 104.29 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 509.44
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 22.46
הון רשום למסחר 21534843
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/10/2018 01/11/2018 3.2 15
21/04/2019 01/05/2019 3.2 49.27 15
22/10/2019 01/11/2019 3.2 15
20/04/2020 01/05/2020 3.2 50.73 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.14 -0.14 104.3 0.01
104.12 -0.16 104.31 0.02
104.11 -0.17 104.32 0.03
104 -0.28 105 0.68
103.19 -1.05 105.99 1.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 914.51 הכנסות 84.55
נכסים שוטפים 886.59 רווח גולמי 7.27
נכסים בלתי שוטפים 27.92 רווח תפעולי -6.66
הון עצמי 264.32 רווח לפני מס -32.62
התחייבות שוטפות 592.31 רווח נקי -35.3
התחייבויות בלתי שוטפות 57.88 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 104.29 0.01 21
20/06/2018 104.28 0.05 72
19/06/2018 104.23 0 0
18/06/2018 104.23 -0.02 132
17/06/2018 104.25 0 48
14/06/2018 104.25 0 0
13/06/2018 104.25 -0.09 42
12/06/2018 104.34 0 0
11/06/2018 104.34 0 0
10/06/2018 104.34 0 0
07/06/2018 104.34 0 0
06/06/2018 104.34 0 0
05/06/2018 104.34 -0.05 10
04/06/2018 104.39 -0.58 63
03/06/2018 105 0 0
31/05/2018 105 1.02 288
30/05/2018 103.94 0 0
29/05/2018 103.94 0 0
28/05/2018 103.94 0 10
27/05/2018 103.94 0 0