נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.44
שער פתיחה 105.44 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 166.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 160.28
הון רשום למסחר 152009332
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
23/12/2018 03/01/2019 1.75 15
23/06/2019 03/07/2019 1.75 6.25 15
23/12/2019 03/01/2020 1.75 15
22/06/2020 03/07/2020 1.75 6.25 15
23/12/2020 03/01/2021 1.75 15
22/06/2021 04/07/2021 1.75 6.25 15
23/12/2021 03/01/2022 1.75 15
22/06/2022 03/07/2022 1.75 6.25 15
24/12/2022 03/01/2023 1.75 15
03/07/2023 03/07/2023 1.75 75 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.29 -0.14 105.49 0.05
105.23 -0.2 105.5 0.06
104.41 -0.98 105.51 0.07
104.4 -0.99 105.61 0.16
104 -1.37 106.4 0.91
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9174.22 הכנסות 587.99
נכסים שוטפים 425.67 רווח גולמי 445.14
נכסים בלתי שוטפים 8748.54 רווח תפעולי 597.6
הון עצמי 3648.13 רווח לפני מס 470.02
התחייבות שוטפות 1079.43 רווח נקי 461.23
התחייבויות בלתי שוטפות 4446.66 רווח למניה 33.84
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 40.98 1383.08
נפתלי רוני 21.67 731.3
מור ק.נאמנות 5.02 169.47
בר זאב תמר 2.24 75.51
יעקובי ישראל 0.08 2.8
גונן עזריאל 0.01 0.47
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 105.44 -0.14 33
20/06/2018 107.34 -0.04 230
19/06/2018 107.38 -0.12 4
18/06/2018 107.51 -0.07 46
17/06/2018 107.58 0.07 11
14/06/2018 107.5 0 1
13/06/2018 107.5 -0.12 51
12/06/2018 107.63 0 8
11/06/2018 107.63 0.07 3763
10/06/2018 107.56 -0.08 22
07/06/2018 107.65 -0.11 154
06/06/2018 107.77 0 141
05/06/2018 107.77 0.06 55
04/06/2018 107.71 -0.22 239
03/06/2018 107.95 -1.85 231
31/05/2018 109.98 2.44 132
30/05/2018 107.36 0 1
29/05/2018 107.36 -0.02 182
28/05/2018 107.38 0 58
27/05/2018 107.38 -0.03 102