נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.6
שער פתיחה 107.6 0
שער ממוצע 107.76 0.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 708.29
מחזור ע.נ. 258023
מספר עסקאות 60
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 513.4
הון רשום למסחר 476251620
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/07/2018 13/07/2018 1.38 2.33 25
02/01/2019 13/01/2019 1.38 2.33 25
02/07/2019 14/07/2019 1.38 2.33 25
02/01/2020 13/01/2020 1.38 2.33 25
02/07/2020 13/07/2020 1.38 2.33 25
02/01/2021 13/01/2021 1.38 2.33 25
02/07/2021 13/07/2021 1.38 2.33 25
02/01/2022 13/01/2022 2.75 20.93 25
02/01/2023 13/01/2023 2.75 20.93 25
02/01/2024 14/01/2024 2.75 20.93 25
02/01/2025 13/01/2025 2.75 20.93 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.66 0.06 107.71 0.1
107.6 0 107.77 0.16
107.52 -0.07 107.79 0.18
106.1 -1.39 107.8 0.19
105.9 -1.58 107.95 0.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2563.83 הכנסות 183.5
נכסים שוטפים 90.49 רווח גולמי 163.1
נכסים בלתי שוטפים 2473.34 רווח תפעולי 131.3
הון עצמי 1173.04 רווח לפני מס 93.5
התחייבות שוטפות 144.22 רווח נקי 93.5
התחייבויות בלתי שוטפות 1246.57 רווח למניה 0.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.8 0.19 0 0
17:24 107.79 0.18 24352 26.25
17:10 107.79 0.18 67847 73.13
17:10 107.8 0.19 19719 21.26
16:34 107.81 0.2 4355 4.7
16:33 107.81 0.2 20000 21.56
15:34 107.81 0.2 9300 10.03
12:50 107.82 0.2 7083 7.64
12:50 107.81 0.2 23117 24.92
12:37 107.74 0.13 15592 16.8
12:37 107.74 0.13 1608 1.73
11:52 107.74 0.13 12499 13.47
11:45 107.74 0.13 552 0.59
11:45 107.74 0.13 14107 15.2
11:32 107.73 0.12 18876 20.34
11:32 107.72 0.11 18991 20.46
11:32 107.68 0.07 8 0.01
11:32 107.68 0.07 4 0
11:32 107.68 0.07 4 0
11:32 107.68 0.07 9 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מור ק.נאמנות 9.23 107.51
דש איפקס ק.גמל 7.95 92.7
דש איפקס ק.נאמ 2.96 34.5
מיטב דש ת.סל 1.45 16.85
בן חמו אלי 0.54 6.27
סלע אינווסטמנט 0.31 3.62
סלבין שמואל 0.3 3.55
מיטב דש נ.תיקים 0.22 2.54
אליקם גדי 0.07 0.87
מילבאואר זאב 0.03 0.36
מור קרן גידור 0.03 0.34
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/03/2018 107.8 0.19 278
20/03/2018 107.6 -0.12 287
19/03/2018 107.73 -0.16 449
18/03/2018 107.9 -0.02 2551
15/03/2018 107.92 0.13 388
14/03/2018 107.78 0.12 190
13/03/2018 107.65 0.11 145
12/03/2018 107.53 -0.09 803
11/03/2018 107.63 -0.06 591
08/03/2018 107.7 -0.15 1146
07/03/2018 107.86 -0.04 1407
06/03/2018 107.9 0.04 416
05/03/2018 107.86 -0.08 879
04/03/2018 107.95 0.1 928
28/02/2018 107.84 -0.02 304
27/02/2018 107.86 0.42 715
26/02/2018 107.41 0.07 282
25/02/2018 107.33 0.35 800