נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.76
שער פתיחה 107.76 0
שער ממוצע 107.72 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 678.84
מחזור ע.נ. 205807
מספר עסקאות 50
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 393.23
הון רשום למסחר 364846000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 1.16 25
20/12/2018 31/12/2018 1.16 25
19/06/2019 30/06/2019 1.16 25
20/12/2019 31/12/2019 1.16 25
19/06/2020 30/06/2020 1.16 25
20/12/2020 31/12/2020 1.16 25
20/06/2021 30/06/2021 1.16 25
20/12/2021 31/12/2021 1.16 25
19/06/2022 30/06/2022 1.16 25
20/12/2022 01/01/2023 1.16 25
19/06/2023 30/06/2023 1.16 25
20/12/2023 31/12/2023 1.16 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.82 0.06 107.83 0.06
107.7 -0.06 107.84 0.07
107.65 -0.1 108.05 0.27
107.45 -0.29 109.99 2.07
107.24 -0.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3143.29 הכנסות 0.49
נכסים שוטפים 0.34 רווח גולמי 0.49
נכסים בלתי שוטפים 3142.95 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 0.34 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 3142.95 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.78 0.02 0 0
17:24 107.83 0.06 23606 25.45
16:25 107.71 -0.05 13461 14.5
16:04 107.76 0 466 0.5
16:04 107.76 0 16704 18
12:47 107.7 -0.06 2 0
11:17 107.65 -0.1 1885 2.03
11:17 107.66 -0.09 21275 22.9
11:17 107.67 -0.08 9300 10.01
10:55 107.7 -0.06 14888 16.03
10:53 107.69 -0.06 17110 18.43
10:53 107.7 -0.06 70000 75.39
10:53 107.71 -0.05 17110 18.43
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 107.78 0.02 222
18/03/2018 107.76 0.07 221
15/03/2018 107.68 -0.08 1249
14/03/2018 107.77 0.44 487
13/03/2018 107.3 0.07 958
12/03/2018 107.22 -0.01 978
11/03/2018 107.23 -0.05 356
08/03/2018 107.28 -0.03 163
07/03/2018 107.31 -0.18 465
06/03/2018 107.5 0.42 148
05/03/2018 107.05 0.3 184
04/03/2018 106.73 -0.44 43
28/02/2018 107.2 -0.12 633
27/02/2018 107.33 0.23 1359
26/02/2018 107.08 0.07 213
25/02/2018 107 0.17 371
22/02/2018 106.82 -0.25 396
21/02/2018 107.09 -0.07 1084