נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.13
שער פתיחה 109.13 0
שער ממוצע 108.97 -0.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 999.22
מחזור ע.נ. 269943
מספר עסקאות 65
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 511.45
הון רשום למסחר 469388219
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2018 31/12/2018 2.07 15
19/06/2019 30/06/2019 2.07 15
20/12/2019 31/12/2019 2.07 15
19/06/2020 30/06/2020 2.07 15
20/12/2020 31/12/2020 2.07 15
20/06/2021 30/06/2021 2.07 15
20/12/2021 31/12/2021 2.07 15
19/06/2022 30/06/2022 2.07 15
01/01/2023 01/01/2023 2.07 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.8 -0.3 108.99 -0.13
108.64 -0.45 109 -0.12
109.07 -0.05
109.08 -0.05
109.09 -0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3158.89 הכנסות 119.52
נכסים שוטפים 71.94 רווח גולמי 0.65
נכסים בלתי שוטפים 3086.95 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 71.94 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 3086.95 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.96 -0.16 0 0
17:24 108.99 -0.13 93003 101.36
17:03 108.8 -0.3 2427 2.64
16:04 108.89 -0.22 19019 20.71
16:04 108.9 -0.21 9200 10.02
16:04 108.98 -0.14 37478 40.84
14:25 108.97 -0.15 31257 34.06
14:17 109 -0.12 9200 10.03
13:40 108.95 -0.16 5015 5.46
13:40 108.95 -0.16 12731 13.87
13:40 108.96 -0.16 18326 19.97
12:55 109.02 -0.1 19987 21.79
11:07 109.05 -0.07 10765 11.74
09:57 109.05 -0.07 470 0.51
09:57 109.05 -0.07 241 0.26
09:57 109.05 -0.07 824 0.9
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 108.96 -0.16 294
17/06/2018 111.2 0.14 667
14/06/2018 111.05 0 234
13/06/2018 111.05 0.01 506
12/06/2018 111.04 -0.14 933
11/06/2018 111.2 -0.04 473
10/06/2018 111.24 0.14 335
07/06/2018 111.08 -0.04 580
06/06/2018 111.12 0.07 1821
05/06/2018 111.04 0.06 684
04/06/2018 110.97 -0.02 1750
03/06/2018 110.99 -0.1 168
31/05/2018 111.1 0.03 682
30/05/2018 111.07 0.23 670
29/05/2018 110.82 0.05 1407
28/05/2018 110.77 0.05 133
27/05/2018 110.71 0.04 414
24/05/2018 110.67 -0.07 324
23/05/2018 110.75 -0.06 1053
22/05/2018 110.82 0.12 609
21/05/2018 110.69 0.17 809