נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.19
שער פתיחה 111.19 0
שער ממוצע 111.19 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 32.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 33.36
הון רשום למסחר 30000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/08/2018 31/08/2018 2.9 6.67 15
17/02/2019 28/02/2019 2.9 15
20/08/2019 01/09/2019 2.9 6.67 15
17/02/2020 28/02/2020 2.9 15
20/08/2020 31/08/2020 2.9 6.67 15
17/02/2021 28/02/2021 2.9 15
20/08/2021 31/08/2021 2.9 26.67 15
17/02/2022 28/02/2022 2.9 15
21/08/2022 31/08/2022 2.9 26.67 15
17/02/2023 28/02/2023 2.9 15
20/08/2023 31/08/2023 2.9 26.67 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
111.25 0.05 112.03 0.76
111.2 0.01 113 1.63
111.17 -0.02
111.1 -0.08
111.06 -0.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 233.47 הכנסות 185
נכסים שוטפים 144.35 רווח גולמי 55.38
נכסים בלתי שוטפים 89.12 רווח תפעולי 8.88
הון עצמי 94.36 רווח לפני מס 3.21
התחייבות שוטפות 72.95 רווח נקי 1.04
התחייבויות בלתי שוטפות 66.16 רווח למניה 0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 111.19 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי-נציג 49.99 121.76
שני חיים 21.92 53.39
נוקד קפיטל-נציג 6.5 15.84
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/06/2018 111.19 0 0
21/06/2018 111.19 0 0
20/06/2018 111.19 0 0
19/06/2018 111.19 0 0
18/06/2018 111.19 0 0
17/06/2018 111.19 0.12 17
14/06/2018 111.06 0 0
13/06/2018 111.06 0 0
12/06/2018 111.06 0 2
11/06/2018 111.06 0.13 84
10/06/2018 110.92 0 0
07/06/2018 110.92 0.01 16
06/06/2018 110.91 0 0
05/06/2018 110.91 0 0
04/06/2018 110.91 0.01 10
03/06/2018 110.9 -0.09 59
31/05/2018 111 0 0
30/05/2018 111 0 8
29/05/2018 111 0 0
28/05/2018 111 0.23 32
27/05/2018 110.75 0 0