נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.69
שער פתיחה 100.69 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 425.25
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 302.07
הון רשום למסחר 300000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/06/2018 01/07/2018 0.26 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.65 -0.04 100.74 0.05
100.64 -0.05 100.75 0.06
100.63 -0.06 100.77 0.08
100.62 -0.07 100.78 0.09
100.59 -0.1 100.79 0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2313.22 הכנסות 59.42
נכסים שוטפים 529.01 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1784.2 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 529.01 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 1784.2 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 100.69 -0.06 479
14/06/2018 100.75 -0.01 98
13/06/2018 100.76 0.13 80
12/06/2018 100.63 -0.09 242
11/06/2018 100.72 0.07 166
10/06/2018 100.65 0 11
07/06/2018 100.65 -0.01 105
06/06/2018 100.66 0 37
05/06/2018 100.66 0.06 330
04/06/2018 100.6 0.04 326
03/06/2018 100.56 -0.06 84
31/05/2018 100.62 -0.01 111
30/05/2018 100.63 -0.02 178
29/05/2018 100.65 0.03 186
28/05/2018 100.62 0.04 94
27/05/2018 100.58 0 73
24/05/2018 100.58 0.02 120
23/05/2018 100.56 -0.09 332
22/05/2018 100.65 0.09 24
21/05/2018 100.56 -0.21 395