נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.83
שער פתיחה 103.83 0
שער ממוצע 103.89 0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 262.84
מחזור ע.נ. 54262
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 323.55
הון רשום למסחר 311589200
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 1.75 28.13 15
20/12/2018 31/12/2018 1.75 15
19/06/2019 30/06/2019 1.75 28.13 15
20/12/2019 31/12/2019 1.75 15
19/06/2020 30/06/2020 1.75 28.13 15
20/12/2020 31/12/2020 1.75 15
30/06/2021 30/06/2021 1.75 15.63 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.82 -0.01 103.99 0.15
103.65 -0.17 104.04 0.2
103 -0.8 104.05 0.21
102 -1.76 104.15 0.31
104.2 0.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3238.02 הכנסות 726.69
נכסים שוטפים 1881.05 רווח גולמי 178.82
נכסים בלתי שוטפים 1356.97 רווח תפעולי 142.07
הון עצמי 826.76 רווח לפני מס 123.45
התחייבות שוטפות 1452.7 רווח נקי 93.45
התחייבויות בלתי שוטפות 958.56 רווח למניה 5.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 103.84 0.01 0 0
17:24 103.99 0.15 5170 5.38
17:09 103.82 -0.01 49000 50.87
09:50 103.9 0.07 10 0.01
09:50 103.9 0.07 82 0.09
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.85 720.6
דש איפקס ק.גמל 5.3 57.1
מיטב דש ת.סל 0.5 5.4
דש איפקס ק.נאמ 0.47 5.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 103.84 0.01 56
21/03/2018 103.83 -0.07 147
20/03/2018 103.9 0.05 197
19/03/2018 103.85 -0.14 245
18/03/2018 104 0.27 128
15/03/2018 103.72 0.12 158
14/03/2018 103.6 -0.13 411
13/03/2018 103.74 0.05 68
12/03/2018 103.69 0.01 43
11/03/2018 103.68 -0.09 42
08/03/2018 103.77 -0.1 437
07/03/2018 103.87 -0.1 10
06/03/2018 103.97 -0.01 181
05/03/2018 103.98 0.51 217
04/03/2018 103.45 -0.03 114
28/02/2018 103.48 -0.25 392
27/02/2018 103.74 0.03 56
26/02/2018 103.71 0.01 78
25/02/2018 103.7 0.13 2439