נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.64
שער פתיחה 101.64 0
שער ממוצע 101.67 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 765.21
מחזור ע.נ. 229828
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 440
הון רשום למסחר 433114027
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/08/2018 02/09/2018 1.08 16.67 15
20/11/2018 02/12/2018 1.08 15
18/02/2019 01/03/2019 1.08 16.67 15
21/05/2019 02/06/2019 1.08 15
21/08/2019 01/09/2019 1.08 16.67 15
20/11/2019 01/12/2019 1.08 15
18/02/2020 01/03/2020 1.08 16.67 15
21/05/2020 01/06/2020 1.08 15
21/08/2020 01/09/2020 1.08 16.67 15
20/11/2020 01/12/2020 1.08 15
18/02/2021 01/03/2021 1.08 16.67 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.57 -0.07 101.64 0
101.52 -0.12 101.65 0.01
101.51 -0.13 101.79 0.15
101.47 -0.17 101.81 0.17
101.41 -0.23 101.84 0.2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2782.02 הכנסות 1638.39
נכסים שוטפים 330.26 רווח גולמי 260.73
נכסים בלתי שוטפים 2451.76 רווח תפעולי 110.06
הון עצמי 376.68 רווח לפני מס 12.06
התחייבות שוטפות 1082.82 רווח נקי 9.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1322.52 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:46 101.59 -0.05 2457 2.5
11:46 101.59 -0.05 14844 15.08
11:46 101.6 -0.04 38351 38.96
11:46 101.6 -0.04 10888 11.06
11:46 101.6 -0.04 13500 13.72
10:44 101.65 0.01 13504 13.73
10:44 101.65 0.01 62000 63.02
10:44 101.66 0.02 27301 27.75
10:44 101.67 0.03 16983 17.27
09:32 101.81 0.17 10022 10.2
09:32 101.8 0.16 19677 20.03
09:32 101.71 0.07 272 0.28
09:32 101.71 0.07 6 0.01
09:32 101.71 0.07 23 0.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 101.64 0.11 123
14/06/2018 101.53 -0.03 214
13/06/2018 101.56 0.07 132
12/06/2018 101.49 0.16 283
11/06/2018 101.33 -0.07 251
10/06/2018 101.4 -0.05 355
07/06/2018 101.45 0.15 108
06/06/2018 101.3 -0.16 459
05/06/2018 101.46 0.14 173
04/06/2018 101.32 0.1 223
03/06/2018 101.22 -0.16 355
31/05/2018 101.38 0.13 204
30/05/2018 101.25 0.13 655
29/05/2018 101.12 0.02 510
28/05/2018 101.1 -0.09 324
27/05/2018 101.19 0.04 248
24/05/2018 101.15 0.25 340
23/05/2018 100.9 -0.13 3794
22/05/2018 101.03 -0.04 1083
21/05/2018 101.07 0.15 1967