נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.28
שער פתיחה 104.28 0
שער ממוצע 104.28 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 61.16
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 93.85
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/08/2018 31/08/2018 1.75 16.67 15
17/02/2019 28/02/2019 1.75 15
20/08/2019 01/09/2019 1.75 16.67 15
17/02/2020 28/02/2020 1.75 15
20/08/2020 31/08/2020 1.75 16.67 15
17/02/2021 28/02/2021 1.75 15
20/08/2021 31/08/2021 1.75 16.67 15
17/02/2022 28/02/2022 1.75 15
21/08/2022 31/08/2022 1.75 16.67 15
17/02/2023 28/02/2023 1.75 15
20/08/2023 31/08/2023 1.75 16.67 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.28 0 104.45 0.16
104 -0.27 104.64 0.35
104.65 0.35
105.59 1.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 633.73 הכנסות 1600.33
נכסים שוטפים 421.41 רווח גולמי 385.28
נכסים בלתי שוטפים 212.32 רווח תפעולי 45.15
הון עצמי 208.8 רווח לפני מס 42.54
התחייבות שוטפות 328.17 רווח נקי 32.27
התחייבויות בלתי שוטפות 96.77 רווח למניה 2.48
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 104.28 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רביד אייל 30.59 185.8
רביד אברהם 30.59 185.8
כלל ביטוח-משתתפ 7.64 46.38
ילין ק.נאמ 5.68 34.52
רביד חיים 2.91 17.66
כלל החז ביטוח 2.37 14.42
כלל ביטוח-ק.גמל 0.19 1.14
אפסילון ק.נאמ 0.06 0.34
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/06/2018 104.28 0 0
21/06/2018 104.28 0.03 14
20/06/2018 104.25 0 240
19/06/2018 104.25 0 0
18/06/2018 104.25 -0.11 51
17/06/2018 104.36 0.02 10
14/06/2018 104.34 0.04 129
13/06/2018 104.3 0 0
12/06/2018 104.3 0 206
11/06/2018 104.3 0.04 192
10/06/2018 104.26 0.01 40
07/06/2018 104.25 0 13
06/06/2018 104.25 0.08 146
05/06/2018 104.17 0 0
04/06/2018 104.17 0.02 16
03/06/2018 104.15 0 23
31/05/2018 104.15 0.14 21
30/05/2018 104 0 9
29/05/2018 104 0 0
28/05/2018 104 0.16 3
27/05/2018 103.83 0 23