נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.86
שער פתיחה 105.86 0
שער ממוצע 105.91 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1227.71
מחזור ע.נ. 214560
מספר עסקאות 60
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 582.61
הון רשום למסחר 549737600
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/09/2018 02/10/2018 1.67 12.5 15
22/03/2019 01/04/2019 1.67 15
20/09/2019 02/10/2019 1.67 12.5 15
22/03/2020 01/04/2020 1.67 15
21/09/2020 01/10/2020 1.67 12.5 15
21/03/2021 01/04/2021 1.67 15
20/09/2021 01/10/2021 1.67 12.5 15
21/03/2022 01/04/2022 1.67 15
20/09/2022 02/10/2022 1.67 12.5 15
21/03/2023 02/04/2023 1.67 15
20/09/2023 01/10/2023 1.67 12.5 15
21/03/2024 01/04/2024 1.67 15
20/09/2024 01/10/2024 1.67 12.5 15
21/03/2025 01/04/2025 1.67 15
21/09/2025 01/10/2025 1.67 12.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.97 0.1 106.05 0.18
104.96 -0.85 106.06 0.19
104.7 -1.1 106.16 0.28
106.27 0.39
106.29 0.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6192.37 הכנסות 2596.96
נכסים שוטפים 2914.68 רווח גולמי 441.73
נכסים בלתי שוטפים 3277.69 רווח תפעולי 341.64
הון עצמי 1296.07 רווח לפני מס 325.46
התחייבות שוטפות 1495.3 רווח נקי 233.73
התחייבויות בלתי שוטפות 3401 רווח למניה 0.67
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.98 0.11 0 0
17:24 106.05 0.18 50968 54.05
16:15 105.86 0 13255 14.03
15:28 105.9 0.04 20508 21.72
15:28 105.91 0.05 21757 23.04
15:28 105.93 0.07 10473 11.09
15:23 105.93 0.07 867 0.92
13:07 105.92 0.06 8367 8.86
13:07 105.92 0.06 14873 15.75
13:00 105.9 0.04 9944 10.53
13:00 105.89 0.03 36565 38.72
13:00 105.89 0.03 12983 13.75
10:56 105.83 -0.03 3201 3.39
10:56 105.89 0.03 10799 11.44
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שפירא הראל 17.27 673.92
שפירא ישראל 17.27 673.92
שפירא גיל 17.27 673.92
שפירא חן 17.27 673.92
אלטשלר שחם ק.גמ 6.99 272.77
אלטשלר שחם ק.נא 0.6 23.6
אלטשולר גידור 0.01 0.43
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 105.98 0.11 227
21/03/2018 105.86 0.07 86
20/03/2018 105.79 0.18 765
19/03/2018 107.27 -0.19 457
18/03/2018 107.47 0.23 993
15/03/2018 107.22 0 559
14/03/2018 107.22 0.32 229
13/03/2018 106.88 0.39 349
12/03/2018 106.47 0.05 2078
11/03/2018 106.42 -0.27 543
08/03/2018 106.71 -0.24 1311
07/03/2018 106.97 0.14 1083
06/03/2018 106.82 0.23 672
05/03/2018 106.57 0.09 609
04/03/2018 106.47 0.19 349
28/02/2018 106.27 -0.36 3012
27/02/2018 106.65 0.15 825
26/02/2018 106.49 0.08 1050
25/02/2018 106.4 0.32 530