נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.49
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 29460.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 8639.51
הון רשום למסחר 8597384227
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/10/2018 31/10/2018 0.5 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/10/2018 100.49 0 0
16/10/2018 100.49 0 210200
15/10/2018 100.49 -0.01 3390
14/10/2018 100.5 0.01 5513
11/10/2018 100.49 0 52014
10/10/2018 100.49 0 9310
09/10/2018 100.49 0 3457
08/10/2018 100.49 0 5071
07/10/2018 100.49 0 207
04/10/2018 100.49 0 35938
03/10/2018 100.49 0 102480
02/10/2018 100.49 0.01 163170
27/09/2018 100.48 0 11614
26/09/2018 100.48 0 16556
25/09/2018 100.48 -0.02 5326
20/09/2018 100.5 0.01 33245