נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.12
שער פתיחה 108.12 0
שער ממוצע 108.09 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 666.73
מחזור ע.נ. 54546
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 379.96
הון רשום למסחר 351428589
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2018 01/07/2018 2.28 16.66 15
27/12/2018 01/01/2019 2.28 15
26/06/2019 01/07/2019 2.28 16.66 15
27/12/2019 01/01/2020 2.28 15
26/06/2020 01/07/2020 2.28 16.66 15
27/12/2020 01/01/2021 2.28 15
27/06/2021 01/07/2021 2.28 16.66 15
27/12/2021 02/01/2022 2.28 15
26/06/2022 01/07/2022 2.28 16.66 15
27/12/2022 01/01/2023 2.28 15
26/06/2023 02/07/2023 2.28 16.69 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.12 0 108.15 0.03
108.09 -0.03 108.16 0.04
108.08 -0.04 108.18 0.06
108.01 -0.1 108.19 0.06
108 -0.11 108.2 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2895.34 הכנסות 3688.84
נכסים שוטפים 1118.61 רווח גולמי 861.9
נכסים בלתי שוטפים 1776.72 רווח תפעולי 145.44
הון עצמי 803.36 רווח לפני מס 121.31
התחייבות שוטפות 1082.69 רווח נקי 103.54
התחייבויות בלתי שוטפות 1009.28 רווח למניה 6.52
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:41 108.12 0 4139 4.48
11:33 108.11 -0.01 10000 10.81
11:33 108.1 -0.02 2296 2.48
10:55 108.1 -0.02 13876 15
10:55 108.09 -0.03 9300 10.05
09:57 108.06 -0.06 1988 2.15
09:57 108.07 -0.05 12947 13.99
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רבוע כחול 69.93 490.08
כלל ביטוח-משתתפ 5.47 38.36
הפניקס ק.גמל 4.87 34.13
אקסלנס ת.סל 0.5 3.52
כלל ביטוח-ק.גמל 0.13 0.94
הפניקס 0.11 0.76
אקסלנס ק.נאמ 0.05 0.36
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 108.12 0.24 481
14/06/2018 107.86 0.05 124
13/06/2018 107.81 0.12 359
12/06/2018 107.68 0.05 264
11/06/2018 107.63 0.07 106
10/06/2018 107.55 0.12 231
07/06/2018 107.42 0.18 191
06/06/2018 107.23 0.21 900
05/06/2018 107 0.06 425
04/06/2018 106.94 -0.21 4115
03/06/2018 107.17 -0.18 298
31/05/2018 107.36 0.1 183
30/05/2018 107.25 0.17 578
29/05/2018 107.07 -0.21 7308
28/05/2018 107.3 -0.11 1275
27/05/2018 107.42 -0.44 407
24/05/2018 107.89 0.47 3334
23/05/2018 107.39 -0.03 480
22/05/2018 107.42 0.11 620
21/05/2018 107.3 0.15 1272