נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.71
שער פתיחה 104.71 0
שער ממוצע 104.67 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 258.26
מחזור ע.נ. 163662
מספר עסקאות 59
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 236.22
הון רשום למסחר 225528000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.73 15
26/12/2018 31/12/2018 1.73 20 15
25/06/2019 30/06/2019 1.73 15
26/12/2019 31/12/2019 1.73 20 15
25/06/2020 30/06/2020 1.73 15
27/12/2020 31/12/2020 1.73 20 15
25/06/2021 30/06/2021 1.73 15
26/12/2021 31/12/2021 1.73 20 15
26/06/2022 30/06/2022 1.73 15
01/01/2023 01/01/2023 1.73 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.74 0.03 104.78 0.07
104.64 -0.07 104.96 0.24
104.32 -0.37 104.98 0.26
104.25 -0.44 105.1 0.37
104.1 -0.58
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3238.02 הכנסות 726.69
נכסים שוטפים 1881.05 רווח גולמי 178.82
נכסים בלתי שוטפים 1356.97 רווח תפעולי 142.07
הון עצמי 826.76 רווח לפני מס 123.45
התחייבות שוטפות 1452.7 רווח נקי 93.45
התחייבויות בלתי שוטפות 958.56 רווח למניה 5.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 104.74 0.03 0 0
17:24 104.78 0.07 98662 103.38
16:36 104.64 -0.07 12000 12.56
16:30 104.64 -0.07 10000 10.46
15:39 104.64 -0.07 21938 22.96
15:39 104.64 -0.07 18220 19.07
15:39 104.64 -0.07 2691 2.82
15:39 104.64 -0.07 151 0.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.85 694.22
דש איפקס ק.גמל 5.3 55.01
מיטב דש ת.סל 0.5 5.2
דש איפקס ק.נאמ 0.47 4.84
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 104.71 0.5 195
15/03/2018 104.19 0.09 308
14/03/2018 104.1 0 30
13/03/2018 104.1 0.03 96
12/03/2018 104.07 -0.05 905
11/03/2018 104.12 0.02 96
08/03/2018 104.1 0.2 480
07/03/2018 103.89 -0.26 66
06/03/2018 104.16 0.05 376
05/03/2018 104.11 -0.47 56
04/03/2018 104.6 0.01 232
28/02/2018 104.59 0.06 308
27/02/2018 104.53 0.03 155
26/02/2018 104.5 0.74 329
25/02/2018 103.73 -0.09 104
22/02/2018 103.82 -0.4 133
21/02/2018 104.24 -0.06 48
20/02/2018 104.3 0 216