נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.09
שער פתיחה 106.09 0
שער ממוצע 106 -0.08
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1661.43
מחזור ע.נ. 585510
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 337.23
הון רשום למסחר 318138850
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/06/2018 01/07/2018 3.3 17.65 15
22/12/2018 01/01/2019 3.33 15
20/06/2019 01/07/2019 3.33 17.65 15
21/12/2019 01/01/2020 3.33 15
21/06/2020 01/07/2020 3.33 17.65 15
21/12/2020 01/01/2021 3.33 15
20/06/2021 01/07/2021 3.33 11.76 15
21/12/2021 02/01/2022 3.33 15
20/06/2022 01/07/2022 3.33 11.76 15
21/12/2022 01/01/2023 3.33 15
20/06/2023 02/07/2023 3.33 11.76 15
22/12/2023 01/01/2024 3.33 15
20/06/2024 01/07/2024 3.33 11.76 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.83 -0.25 106.07 -0.02
105.82 -0.25 106.09 0
105.8 -0.27 106.2 0.1
105.31 -0.74 106.48 0.37
105.21 -0.83 106.5 0.39
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2409.79 הכנסות 180.8
נכסים שוטפים 125.83 רווח גולמי 170.83
נכסים בלתי שוטפים 2283.96 רווח תפעולי 113.98
הון עצמי 744.32 רווח לפני מס 11.46
התחייבות שוטפות 148.88 רווח נקי 11.46
התחייבויות בלתי שוטפות 1516.59 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:44 106 -0.08 100000 106
10:56 105.99 -0.09 13520 14.33
10:11 106 -0.08 21990 23.31
10:11 106 -0.08 100000 106
10:11 106 -0.08 249708 264.69
10:11 106 -0.08 100000 106
10:11 106.02 -0.07 147 0.16
10:11 106.02 -0.07 145 0.15
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 106.09 0.51 1433
14/06/2018 105.55 0.21 5036
13/06/2018 105.33 -0.32 3756
12/06/2018 105.67 0.06 848
11/06/2018 105.61 0.23 1728
10/06/2018 105.37 0.52 670
07/06/2018 104.83 -0.13 776
06/06/2018 104.97 -0.06 1772
05/06/2018 105.03 -0.02 3083
04/06/2018 105.05 -0.43 329
03/06/2018 105.5 -0.21 2970
31/05/2018 105.72 0.08 1209
30/05/2018 105.64 0.29 1453
29/05/2018 105.33 -0.04 543
28/05/2018 105.37 -0.16 837
27/05/2018 105.54 0.15 557
24/05/2018 105.38 0.1 1568
23/05/2018 105.27 -0.14 1346
22/05/2018 105.42 0.17 1100
21/05/2018 105.24 1.1 1663