נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 92.2
שער פתיחה 91.86 -0.37
שער ממוצע 92.61 0.44
מחזור יומי ממוצע (שנה) 593.29
מחזור ע.נ. 1041224
מספר עסקאות 22
תנועה מינימלית 11000
שווי שוק 222.55
הון רשום למסחר 240280080
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/05/2018 31/05/2018 2.63 4.76 25
25/11/2018 30/11/2018 2.63 4.76 25
26/05/2019 31/05/2019 2.63 4.76 25
25/11/2019 01/12/2019 2.63 4.76 25
26/05/2020 31/05/2020 2.63 4.76 25
25/11/2020 30/11/2020 2.63 4.76 25
27/05/2021 31/05/2021 2.63 4.76 25
25/11/2021 30/11/2021 2.63 4.76 25
26/05/2022 31/05/2022 2.63 4.76 25
26/11/2022 30/11/2022 2.63 4.76 25
26/05/2023 31/05/2023 2.63 4.76 25
25/11/2023 30/11/2023 2.63 4.76 25
31/05/2024 31/05/2024 2.63 42.86 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
92.2 0 92.58 0.41
92.1 -0.11 92.6 0.43
91.92 -0.3 92.76 0.61
91.87 -0.36 93 0.87
91.86 -0.37 93.24 1.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1471.94 הכנסות 146.89
נכסים שוטפים 140.73 רווח גולמי 68.12
נכסים בלתי שוטפים 1331.21 רווח תפעולי 25.42
הון עצמי 339.93 רווח לפני מס -4.95
התחייבות שוטפות 277.11 רווח נקי -3.1
התחייבויות בלתי שוטפות 854.91 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 92.62 0.46 0 0
16:24 92.6 0.43 1981 1.83
16:03 92.6 0.43 40000 37.04
14:24 92.2 0 6399 5.9
14:24 92.2 0 1441 1.33
14:24 92.21 0.01 14489 13.36
14:20 92.94 0.8 6981 6.49
13:59 93 0.87 19537 18.17
13:59 93 0.87 19730 18.35
13:59 93 0.87 10733 9.98
13:48 92.94 0.8 241270 224.24
13:47 92.94 0.8 500000 464.7
13:39 92.94 0.8 11259 10.46
13:39 92.94 0.8 40496 37.64
13:22 92.93 0.79 13045 12.12
11:48 92.2 0 15559 14.35
11:48 92.2 0 25733 23.73
11:48 92.22 0.02 11708 10.8
10:29 92.21 0.01 12596 11.61
10:27 93 0.87 15000 13.95
09:30 91.86 -0.37 33267 30.56
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כנפיים 65.82 160.43
אלטשלר שחם ק.גמ 8.49 20.7
הפניקס-משתתפות 6.36 15.5
אלטשלר שחם ק.נא 3.37 8.22
נץ גידור 0.42 1.01
אקסלנס ת.סל 0.09 0.21
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/04/2018 92.62 0.46 967
17/04/2018 92.2 0.35 709
16/04/2018 91.88 -0.4 141
15/04/2018 92.25 0.35 257
12/04/2018 91.93 -0.02 331
11/04/2018 91.95 -0.05 134
10/04/2018 92 -0.22 215
09/04/2018 92.2 -0.01 314
08/04/2018 92.21 -0.15 156
04/04/2018 92.35 0.1 42
03/04/2018 92.26 0.18 60
02/04/2018 92.09 0.1 38
01/04/2018 92 0.24 265
29/03/2018 91.78 0.75 180
28/03/2018 91.1 0.05 700
27/03/2018 91.05 -0.18 166
26/03/2018 91.21 0.11 506
25/03/2018 91.11 -0.32 717