נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 94.56
שער פתיחה 94.56 0
שער ממוצע 94.83 0.29
מחזור יומי ממוצע (שנה) 799.87
מחזור ע.נ. 27296
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 11000
שווי שוק 206.96
הון רשום למסחר 217396262
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/05/2019 31/05/2019 2.63 5.26 25
25/11/2019 01/12/2019 2.63 5.26 25
26/05/2020 31/05/2020 2.63 5.26 25
25/11/2020 30/11/2020 2.63 5.26 25
27/05/2021 31/05/2021 2.63 5.26 25
25/11/2021 30/11/2021 2.63 5.26 25
26/05/2022 31/05/2022 2.63 5.26 25
26/11/2022 30/11/2022 2.63 5.26 25
26/05/2023 31/05/2023 2.63 5.26 25
25/11/2023 30/11/2023 2.63 5.26 25
31/05/2024 31/05/2024 2.63 47.37 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
94.56 0 95.78 1.29
94.53 -0.03 96.19 1.72
94.48 -0.08 96.2 1.73
94.26 -0.32 96.49 2.04
94.1 -0.49 96.95 2.53
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1245.18 הכנסות 108.53
נכסים שוטפים 106.03 רווח גולמי 42.56
נכסים בלתי שוטפים 1139.15 רווח תפעולי 45.44
הון עצמי 371.43 רווח לפני מס 20.54
התחייבות שוטפות 140.72 רווח נקי 15.81
התחייבויות בלתי שוטפות 733.03 רווח למניה 0.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:50 95.2 0.68 8013 7.63
09:50 94.65 0.1 8283 7.84
09:39 94.65 0.1 11000 10.41
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כנפיים 65.82 116.62
אלטשלר שחם ק.גמ 8.49 15.04
הפניקס-משתתפות 8.3 14.7
אלטשלר שחם ק.נא 3.37 5.97
נץ גידור 0.4 0.7
אקסלנס ת.סל 0.04 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2018 94.56 -0.08 816
10/12/2018 94.64 0.04 46
09/12/2018 94.6 -0.1 94
06/12/2018 94.69 0.07 198
05/12/2018 94.62 -0.19 524
04/12/2018 94.8 -0.32 2570
03/12/2018 95.1 0.02 416
02/12/2018 95.08 -0.11 353
29/11/2018 95.18 -0.1 48
28/11/2018 95.28 0 643
27/11/2018 95.28 -0.14 26
26/11/2018 95.41 0.21 19
25/11/2018 95.21 0.63 239
22/11/2018 97.22 -0.3 420
21/11/2018 97.51 0.11 633
20/11/2018 97.4 -0.26 459
19/11/2018 97.65 0.05 1040
18/11/2018 97.6 -0.01 356
15/11/2018 97.61 -0.13 215
14/11/2018 97.74 0.22 110
13/11/2018 97.53 0.4 79