נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109
שער פתיחה 109 0
שער ממוצע 109 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1429.35
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 24.14
הון רשום למסחר 22150735
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/08/2018 31/08/2018 3.2 7.32 15
17/02/2019 28/02/2019 3.2 7.32 15
20/08/2019 01/09/2019 3.2 7.32 15
17/02/2020 28/02/2020 3.2 7.32 15
20/08/2020 31/08/2020 3.2 7.32 15
17/02/2021 28/02/2021 3.2 7.32 15
20/08/2021 31/08/2021 3.2 56.1 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.26 -0.68 109.1 0.09
108.2 -0.73 109.3 0.28
106.88 -1.94 109.33 0.3
98 -10.09 109.9 0.83
109.95 0.87
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1253.35 הכנסות 46.94
נכסים שוטפים 97.5 רווח גולמי 34.8
נכסים בלתי שוטפים 1155.85 רווח תפעולי 19.72
הון עצמי 428.89 רווח לפני מס -28.12
התחייבות שוטפות 70.81 רווח נקי -28.91
התחייבויות בלתי שוטפות 753.64 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 109 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/03/2018 109 0 0
19/03/2018 109 -0.08 15
18/03/2018 109.09 0 0
15/03/2018 109.09 0 0
14/03/2018 109.09 0 0
13/03/2018 109.09 -0.04 91
12/03/2018 109.13 0 0
11/03/2018 109.13 0.01 86
08/03/2018 109.12 -0.11 76
07/03/2018 109.24 0 0
06/03/2018 109.24 0.1 175
05/03/2018 109.13 -0.25 58
04/03/2018 109.4 0.61 74
28/02/2018 108.74 -0.65 100
27/02/2018 109.45 0 0
26/02/2018 109.45 0.02 22
25/02/2018 109.43 0.6 40
22/02/2018 108.78 0 0
21/02/2018 108.78 0 29