נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.34
שער פתיחה 107.34 0
שער ממוצע 107.37 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 422.24
מחזור ע.נ. 467813
מספר עסקאות 25
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 217.46
הון רשום למסחר 202569000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/07/2018 05/07/2018 2.4 15
31/12/2018 06/01/2019 2.4 15
30/06/2019 05/07/2019 2.4 16.66 15
31/12/2019 05/01/2020 2.4 15
30/06/2020 05/07/2020 2.4 16.66 15
31/12/2020 05/01/2021 2.4 15
30/06/2021 05/07/2021 2.4 16.66 15
01/01/2022 05/01/2022 2.4 15
30/06/2022 05/07/2022 2.4 16.66 15
31/12/2022 05/01/2023 2.4 15
30/06/2023 05/07/2023 2.4 16.66 15
31/12/2023 05/01/2024 2.4 15
30/06/2024 05/07/2024 2.4 16.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.32 0.91 106.81 -0.49
107.89 0.51 107 -0.32
106.5 -0.78 107.94 0.56
105.3 -1.9 107.95 0.57
108.03 0.64
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1079.38 הכנסות 78.92
נכסים שוטפים 250.65 רווח גולמי 38.23
נכסים בלתי שוטפים 828.73 רווח תפעולי 27.66
הון עצמי 396.96 רווח לפני מס 4.1
התחייבות שוטפות 140.28 רווח נקי -60.02
התחייבויות בלתי שוטפות 542.15 רווח למניה -1.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:41 107.35 0.01 10346 11.11
16:41 107.35 0.01 32432 34.82
16:41 107.36 0.02 18632 20
16:41 107.36 0.02 10000 10.74
16:41 107.4 0.06 10242 11
16:41 107.43 0.08 18348 19.71
15:44 107.95 0.57 10000 10.79
13:22 107.35 0.01 50000 53.68
13:18 107.37 0.03 2490 2.67
13:17 107.37 0.03 17510 18.8
12:55 107.36 0.02 6307 6.77
12:55 107.37 0.03 14003 15.04
12:49 107.35 0.01 44876 48.17
12:49 107.33 -0.01 17925 19.24
12:49 107.31 -0.03 29612 31.78
12:49 107.31 -0.03 25155 26.99
10:50 107.34 0 15000 16.1
10:36 107.26 -0.07 16 0.02
10:36 107.26 -0.07 1 0
10:36 107.26 -0.07 23 0.02
10:36 107.35 0.01 50000 53.68
10:17 107.35 0.01 12328 13.23
10:17 107.36 0.02 44612 47.9
10:17 107.37 0.03 27948 30.01
10:13 107.42 0.07 7 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 61.22 280.09
כלל ביטוח-משתתפ 9.39 42.96
הראל ק.גמל 6.52 29.84
ילין ק.נאמ 4.19 19.17
ילין ק.גמל 1.79 8.19
כלל ביטוח-ק.גמל 0.6 2.75
הראל ת.סל 0.35 1.61
זלקינד גרשון 0.31 1.41
אפסילון ק.נאמ 0.19 0.85
ישראלי אברהם 0.18 0.81
הראל ק.נאמ 0.09 0.41
רושינק גיל 0.04 0.16
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 107.34 0.09 238
18/03/2018 107.24 0.08 103
15/03/2018 107.15 0.07 502
14/03/2018 107.07 0.12 5
13/03/2018 106.94 0.05 75
12/03/2018 106.89 -0.02 198
11/03/2018 106.91 -0.09 140
08/03/2018 107.01 -0.11 347
07/03/2018 107.13 0.05 35
06/03/2018 107.08 -0.16 29
05/03/2018 107.25 -0.46 3
04/03/2018 107.75 -0.54 121
28/02/2018 108.33 0.31 329
27/02/2018 108 0.01 146
26/02/2018 107.99 -0.21 131
25/02/2018 108.22 -0.02 28
22/02/2018 108.24 -0.22 51
21/02/2018 108.48 -0.18 137