נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.6
שער פתיחה 101.6 0
שער ממוצע 101.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 8.62
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 8.28
הון רשום למסחר 8147686
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2019 01/07/2019 3 25
26/12/2019 01/01/2020 3 21.33 25
25/06/2020 01/07/2020 3 25
27/12/2020 01/01/2021 3 21.33 25
25/06/2021 01/07/2021 3 25
26/12/2021 02/01/2022 3 21.33 25
25/06/2022 01/07/2022 3 25
26/12/2022 01/01/2023 3 36 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.5 -0.1 103 1.38
101 -0.59 104.1 2.46
100.6 -0.98 104.6 2.95
100.2 -1.38 105.7 4.04
99.8 -1.77 106 4.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 213.53 הכנסות 176.38
נכסים שוטפים 83.26 רווח גולמי 33.45
נכסים בלתי שוטפים 130.27 רווח תפעולי 23.64
הון עצמי 63.5 רווח לפני מס 20.01
התחייבות שוטפות 87.59 רווח נקי 17.69
התחייבויות בלתי שוטפות 62.44 רווח למניה 0.45
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 60.33 18.78
אלוביץ שאול-נציג 7.55 2.35
הפניקס ק.גמל 4.06 1.26
הפניקס 1.04 0.32
אלוביץ אור-נציג 0.57 0.18
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 101.6 0 0
22/05/2019 101.6 0 0
21/05/2019 101.6 0 0
20/05/2019 101.6 0 0
19/05/2019 101.6 0 0
16/05/2019 101.6 0 0
15/05/2019 101.6 0 0
14/05/2019 101.6 0 0
13/05/2019 101.6 0 0
12/05/2019 101.6 0 0
07/05/2019 101.6 0 0
06/05/2019 101.6 -1.45 6
05/05/2019 103.1 0 0
02/05/2019 103.1 -2.37 43
01/05/2019 105.6 0 0
30/04/2019 105.6 0 0
29/04/2019 105.6 0 0
28/04/2019 105.6 0 0