נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.45
שער פתיחה 108.45 0
שער ממוצע 108.46 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 159.51
מחזור ע.נ. 22220
מספר עסקאות 15
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 153.28
הון רשום למסחר 141315179
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/07/2018 15/07/2018 2.6 2.63 15
10/01/2019 15/01/2019 2.6 2.63 15
10/07/2019 15/07/2019 2.6 2.63 15
10/01/2020 15/01/2020 2.6 2.63 15
10/07/2020 15/07/2020 2.6 2.63 15
10/01/2021 15/01/2021 2.6 2.63 15
11/07/2021 15/07/2021 2.6 2.63 15
10/01/2022 16/01/2022 2.6 2.63 15
10/07/2022 15/07/2022 2.6 2.63 15
10/01/2023 15/01/2023 2.6 76.32 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.47 0.02 108.54 0.08
107.1 -1.24 108.65 0.18
108.67 0.2
108.7 0.23
110.3 1.71
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1632.89 הכנסות 323.69
נכסים שוטפים 486.88 רווח גולמי 25.06
נכסים בלתי שוטפים 1146.02 רווח תפעולי 28.46
הון עצמי 802.76 רווח לפני מס 16.1
התחייבות שוטפות 350.46 רווח נקי 6.58
התחייבויות בלתי שוטפות 479.67 רווח למניה 0.39
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.47 0.02 0 0
17:24 108.47 0.02 12036 13.06
11:15 108.46 0.01 10100 10.95
09:34 108.37 -0.07 5 0.01
09:34 108.37 -0.07 37 0.04
09:34 108.53 0.07 37 0.04
09:34 108.53 0.07 5 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקייליין קנדה 65.34 359.43
דינמיק פאנד ז 4.27 23.49
מישורים 3.46 19.01
בלוטרייך גיל 2.63 14.49
דינמיק קלאס ז 1.33 7.34
לאיין בלייק ד. ז 1.19 6.57
שניידר אלכס ז 1.02 5.59
הכשרת הישוב 0.86 4.74
דינמיק ביזנס ז 0.58 3.19
דינמיק אסטייט-ז 0.23 1.28
דינמיק אופרט ז 0.05 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 108.47 0.02 24
21/03/2018 108.45 -0.13 23
20/03/2018 108.59 -0.41 235
19/03/2018 109.04 0.05 152
18/03/2018 108.99 -0.04 56
15/03/2018 109.03 -0.06 42
14/03/2018 109.1 0.03 92
13/03/2018 109.07 0.07 3
12/03/2018 108.99 0.11 173
11/03/2018 108.87 0.7 95
08/03/2018 108.11 0.07 166
07/03/2018 108.03 0.04 1
06/03/2018 107.99 0.13 31
05/03/2018 107.85 -0.27 11
04/03/2018 108.14 -0.06 89
28/02/2018 108.2 -0.05 702
27/02/2018 108.25 0 2
26/02/2018 108.25 0.08 18
25/02/2018 108.16 0.03 84