נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.93
שער פתיחה 100.93 0
שער ממוצע 100.91 -0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 416.36
מחזור ע.נ. 133448
מספר עסקאות 53
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 364.42
הון רשום למסחר 361384750
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/04/2018 12/04/2018 0.67 5.26 25
07/10/2018 12/10/2018 0.67 25
07/04/2019 12/04/2019 0.67 5.26 25
07/10/2019 13/10/2019 0.67 25
07/04/2020 12/04/2020 0.67 5.26 25
07/10/2020 12/10/2020 0.67 25
07/04/2021 12/04/2021 0.67 5.26 25
07/10/2021 12/10/2021 0.67 25
07/04/2022 12/04/2022 0.67 5.26 25
07/10/2022 12/10/2022 0.67 25
07/04/2023 13/04/2023 0.67 5.26 25
07/10/2023 12/10/2023 0.67 25
07/04/2024 12/04/2024 0.67 5.26 25
07/10/2024 13/10/2024 0.67 25
07/04/2025 14/04/2025 0.67 5.26 25
07/10/2025 12/10/2025 0.67 25
07/04/2026 12/04/2026 0.67 57.89 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.79 -0.14 100.86 -0.07
99.7 -1.22 100.87 -0.06
99 -1.91 100.9 -0.03
100.96 0.03
101 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9130.28 הכנסות 430.1
נכסים שוטפים 393.33 רווח גולמי 329.14
נכסים בלתי שוטפים 8736.95 רווח תפעולי 387.71
הון עצמי 3492.76 רווח לפני מס 391.78
התחייבות שוטפות 897.28 רווח נקי 311
התחייבויות בלתי שוטפות 4740.23 רווח למניה 22.83
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.84 -0.09 0 0
17:24 100.86 -0.07 36627 36.94
16:46 100.84 -0.09 10000 10.08
16:13 100.69 -0.24 5105 5.14
16:13 100.7 -0.23 14895 15
14:42 100.92 -0.01 22029 22.23
14:42 100.9 -0.03 44720 45.12
09:35 101 0.07 14 0.01
09:35 101 0.07 2 0
09:35 101 0.07 12 0.01
09:35 101 0.07 5 0.01
09:35 101 0.07 1 0
09:35 101 0.07 25 0.03
09:35 101 0.07 13 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.03 1220.13
נפתלי רוני 21.69 645.14
מור ק.נאמנות 5 148.79
בר זאב תמר 2.4 71.41
יעקובי ישראל 0.08 2.47
גונן עזריאל 0.01 0.42
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 100.84 -0.09 135
18/03/2018 100.93 0.15 132
15/03/2018 100.78 0.28 287
14/03/2018 100.5 0.31 1247
13/03/2018 100.19 0.09 208
12/03/2018 100.1 -0.32 47
11/03/2018 100.42 0.15 311
08/03/2018 100.27 -0.32 36
07/03/2018 100.59 -0.03 427
06/03/2018 100.62 0.08 132
05/03/2018 100.54 0.09 205
04/03/2018 100.45 0.25 77
28/02/2018 100.2 -0.43 276
27/02/2018 100.63 0.1 372
26/02/2018 100.53 0.07 199
25/02/2018 100.46 0.2 175
22/02/2018 100.26 -0.17 909
21/02/2018 100.43 0.05 46
20/02/2018 100.38 -0.13 102