נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5326990
שער פתיחה 5326990 0
שער ממוצע 5321664 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 462.07
מחזור ע.נ. 1
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 236.65
הון רשום למסחר 4447
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
05/09/2018 12/09/2018 2.85 25
06/09/2019 11/09/2019 2.85 25
06/09/2020 11/09/2020 2.85 25
06/09/2021 12/09/2021 2.85 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
5321663 -0.1 5339898 0.24
5182100 -2.72 5339899 0.24
5339900 0.24
5340000 0.24
5450000 2.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3543.58 הכנסות 81.55
נכסים שוטפים 412.58 רווח גולמי 1.58
נכסים בלתי שוטפים 3131 רווח תפעולי 0.9
הון עצמי 26.65 רווח לפני מס 0.9
התחייבות שוטפות 389.85 רווח נקי 0.9
התחייבויות בלתי שוטפות 3127.07 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
12:49 5321664 -0.1 1 53.22
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 5326990 0 160
18/03/2018 5326990 0 0
15/03/2018 5326990 0 213
14/03/2018 5326990 0 107
13/03/2018 5326990 0 267
12/03/2018 5326916 -0.24 213
11/03/2018 5339999 0.09 1281
08/03/2018 5335000 -0.21 213
07/03/2018 5346002 -0.11 107
06/03/2018 5352144 0.11 321
05/03/2018 5346000 0.06 855
04/03/2018 5343000 0.01 107
28/02/2018 5342510 0 0
27/02/2018 5342510 0 374
26/02/2018 5342510 0 0
25/02/2018 5342510 0 107
22/02/2018 5342508 -0.2 267
21/02/2018 5353215 0.17 214