נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.03
שער פתיחה 107.03 0
שער ממוצע 107.14 0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 182.83
מחזור ע.נ. 35805
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 160.18
הון רשום למסחר 149460000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2018 01/07/2018 3.13 15
27/12/2018 01/01/2019 3.13 8.51 15
26/06/2019 01/07/2019 3.13 15
27/12/2019 01/01/2020 3.13 9.04 15
26/06/2020 01/07/2020 3.13 15
27/12/2020 01/01/2021 3.13 9.57 15
27/06/2021 01/07/2021 3.13 15
27/12/2021 02/01/2022 3.13 10.11 15
26/06/2022 01/07/2022 3.13 15
27/12/2022 01/01/2023 3.13 10.64 15
26/06/2023 02/07/2023 3.13 15
27/12/2023 01/01/2024 3.13 11.17 15
26/06/2024 01/07/2024 3.13 15
28/12/2024 01/01/2025 3.13 11.7 15
26/06/2025 01/07/2025 3.13 15
27/12/2025 01/01/2026 3.13 12.23 15
26/06/2026 01/07/2026 3.13 15
27/12/2026 01/01/2027 3.13 17.02 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.09 0.06 107.28 0.23
107.08 0.05 107.89 0.8
107.03 0 107.9 0.81
108 0.91
110 2.77
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 17615.16 הכנסות 3939.82
נכסים שוטפים 2325.23 רווח גולמי 653.83
נכסים בלתי שוטפים 15289.93 רווח תפעולי 189.17
הון עצמי 324.67 רווח לפני מס 85.62
התחייבות שוטפות 3020.98 רווח נקי 60.76
התחייבויות בלתי שוטפות 14269.52 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.17 0.13 0 0
17:24 107.28 0.23 5280 5.66
16:40 107.09 0.06 3945 4.22
16:40 107.1 0.07 9638 10.32
16:35 107.1 0.07 2720 2.91
16:35 107.2 0.16 14200 15.22
09:45 107.1 0.07 21 0.02
09:45 107.1 0.07 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 107.17 0.13 38
18/03/2018 107.03 0.03 27
15/03/2018 107 0.51 88
14/03/2018 106.46 -0.07 2
13/03/2018 106.53 -0.11 34
12/03/2018 106.65 -0.43 254
11/03/2018 107.11 -0.18 44
08/03/2018 107.3 -0.23 3
07/03/2018 107.55 -0.51 28
06/03/2018 108.1 -0.62 8
05/03/2018 108.77 -0.01 159
04/03/2018 108.78 0 0
28/02/2018 108.78 0.7 250
27/02/2018 108.02 0.19 81
26/02/2018 107.81 -0.18 97
25/02/2018 108 0.47 230
22/02/2018 107.5 -0.03 110
21/02/2018 107.53 -0.32 110