נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.47
שער פתיחה 106.47 0
שער ממוצע 106.47 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 148.68
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 198.55
הון רשום למסחר 186487000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/10/2018 15/10/2018 2.74 1 15
10/04/2019 15/04/2019 2.74 1 15
10/10/2019 15/10/2019 2.74 1 15
10/04/2020 16/04/2020 2.74 1 15
11/10/2020 15/10/2020 2.74 1 15
11/04/2021 15/04/2021 2.74 1 15
10/10/2021 15/10/2021 2.74 1 15
10/04/2022 15/04/2022 2.74 1 15
11/10/2022 16/10/2022 2.74 92 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.9 -1.47 105.51 -0.9
103.84 -2.47 106.45 -0.02
106.46 -0.01
106.47 0
106.48 0.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 273.1 הכנסות 15.09
נכסים שוטפים 8.39 רווח גולמי 13.61
נכסים בלתי שוטפים 264.71 רווח תפעולי 14.92
הון עצמי 84.23 רווח לפני מס 6.29
התחייבות שוטפות 8.16 רווח נקי 4.98
התחייבויות בלתי שוטפות 180.71 רווח למניה 0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.47 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מאייר רילטי ז 66.62 33.59
טוליפ קפיטל 17.77 8.96
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 106.47 0 0
20/06/2018 106.47 0 1
19/06/2018 106.47 0 49
18/06/2018 106.47 0 0
17/06/2018 106.47 0.73 15
14/06/2018 105.7 -0.7 150
13/06/2018 106.45 0 230
12/06/2018 106.45 -0.11 29
11/06/2018 106.57 0.07 27
10/06/2018 106.5 0.52 11
07/06/2018 105.95 0 0
06/06/2018 105.95 -0.04 20
05/06/2018 105.99 0.66 11
04/06/2018 105.29 0 0
03/06/2018 105.29 -0.14 159
31/05/2018 105.44 0 20
30/05/2018 105.44 0 5
29/05/2018 105.44 -0.02 5
28/05/2018 105.46 -0.13 158
27/05/2018 105.6 0.09 563
24/05/2018 105.5 0 1