נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 74.81
שער פתיחה 74.85 0.05
שער ממוצע 74.85 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 222.78
מחזור ע.נ. 1200
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 13000
שווי שוק 210.19
הון רשום למסחר 280816000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2018 31/12/2018 1 15
26/12/2019 31/12/2019 1 15
27/12/2020 31/12/2020 1 15
26/12/2021 31/12/2021 1 34 15
26/12/2022 01/01/2023 1 33 15
26/12/2023 31/12/2023 1 33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
73.49 -1.76 74.9 0.12
73.13 -2.25 75 0.25
73.12 -2.26 76 1.59
73 -2.42 76.5 2.26
76.89 2.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1941.25 הכנסות 239.8
נכסים שוטפים 762.33 רווח גולמי 82.29
נכסים בלתי שוטפים 1178.92 רווח תפעולי 47.16
הון עצמי 545.32 רווח לפני מס 15.53
התחייבות שוטפות 496.47 רווח נקי 12.36
התחייבויות בלתי שוטפות 899.46 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:30 74.85 0.05 1200 0.9
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הפניקס-משתתפות 9.98 18.89
איון אסט מנג' ז 8.96 16.97
מנורה ק.גמל 8.83 16.71
אנליסט ק.נאמ 5.84 11.06
מבני תעשיה 4.96 9.39
אנליסט ק.גמל 4.51 8.54
הראל ק.גמל 4.03 7.63
כלכלית ירושלים 3.76 7.11
הפניקס 2.27 4.3
דרבן 2.16 4.08
הראל ק.נאמ 1.18 2.23
מנורה מבטחים 0.97 1.83
אקסלנס ת.סל 0.87 1.65
הראל ת.סל 0.78 1.48
מילבאואר זאב 0.04 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 74.81 -0.25 45
15/03/2018 75 -0.03 227
14/03/2018 75.02 -0.11 79
13/03/2018 75.1 -0.07 34
12/03/2018 75.15 -0.41 42
11/03/2018 75.46 -0.05 42
08/03/2018 75.5 -0.92 2
07/03/2018 76.2 -0.25 73
06/03/2018 76.39 -0.27 21
05/03/2018 76.6 0 52
04/03/2018 76.6 -0.26 99
28/02/2018 76.8 0.16 317
27/02/2018 76.68 -0.08 123
26/02/2018 76.74 0.24 25
25/02/2018 76.56 0.88 30
22/02/2018 75.89 -0.09 75
21/02/2018 75.96 0.86 247
20/02/2018 75.31 -0.74 77