נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.28
שער פתיחה 105.28 0
שער ממוצע 105.66 0.36
מחזור יומי ממוצע (שנה) 132.5
מחזור ע.נ. 2638
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 132.74
הון רשום למסחר 125629000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.15 25
26/12/2018 31/12/2018 1.15 10 25
25/06/2019 30/06/2019 1.15 25
26/12/2019 31/12/2019 1.15 10 25
25/06/2020 30/06/2020 1.15 25
27/12/2020 31/12/2020 1.15 10 25
25/06/2021 30/06/2021 1.15 25
26/12/2021 31/12/2021 1.15 10 25
26/06/2022 30/06/2022 1.15 25
26/12/2022 01/01/2023 1.15 10 25
25/06/2023 30/06/2023 1.15 25
26/12/2023 31/12/2023 1.15 10 25
25/06/2024 30/06/2024 1.15 25
26/12/2024 31/12/2024 1.15 10 25
25/06/2025 30/06/2025 1.15 25
26/12/2025 31/12/2025 1.15 10 25
25/06/2026 30/06/2026 1.15 25
27/12/2026 31/12/2026 1.15 10 25
25/06/2027 30/06/2027 1.15 25
26/12/2027 31/12/2027 1.15 10 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.22 -1.01 105.66 0.36
104.2 -1.03 105.67 0.37
103 -2.17 105.69 0.39
105.7 0.4
106.5 1.16
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1386.05 הכנסות 67.95
נכסים שוטפים 115.7 רווח גולמי 61.54
נכסים בלתי שוטפים 1270.35 רווח תפעולי 57.02
הון עצמי 680.2 רווח לפני מס 50.01
התחייבות שוטפות 75.64 רווח נקי 39.62
התחייבויות בלתי שוטפות 630.21 רווח למניה 2.93
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.66 0.36 0 0
17:24 105.66 0.36 2638 2.79
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוינשטין הנדסה 69.79 722.93
מנורה ק.גמל 10.39 107.63
אלטשלר שחם ק.גמ 8.52 88.25
אלטשלר שחם ק.נא 4.14 42.89
מנורה מבטחים 0.56 5.84
לוטן שאול 0.04 0.39
צימר יוסף 0 0.04
אור אורצקי גדעון 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 105.66 0.36 3
14/03/2018 105.28 -0.03 32
13/03/2018 105.31 0.02 45
12/03/2018 105.29 0.02 206
11/03/2018 105.27 0 12
08/03/2018 105.27 -0.29 19
07/03/2018 105.58 0.36 2
06/03/2018 105.2 0.46 5
05/03/2018 104.72 -0.35 146
04/03/2018 105.09 0.01 20
28/02/2018 105.08 0.43 2017
27/02/2018 104.63 0.28 337
26/02/2018 104.34 0.05 0
25/02/2018 104.29 0.17 1172
22/02/2018 104.11 -0.68 53
21/02/2018 104.82 0.01 0
20/02/2018 104.81 0.01 0
19/02/2018 104.8 0 0
18/02/2018 104.8 -0.09 58