נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.92
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4391.13
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 413.63
הון רשום למסחר 409859010
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
17/09/2018 30/09/2018 2.58 15
20/03/2019 31/03/2019 2.58 10.01 15
19/09/2019 02/10/2019 2.58 15
20/03/2020 31/03/2020 2.58 10.01 15
21/09/2020 30/09/2020 2.58 15
21/03/2021 31/03/2021 2.58 10.01 15
19/09/2021 30/09/2021 2.58 15
20/03/2022 31/03/2022 2.58 10.01 15
19/09/2022 30/09/2022 2.58 15
20/03/2023 31/03/2023 2.58 10.01 15
19/09/2023 01/10/2023 2.58 15
20/03/2024 31/03/2024 2.58 10.01 15
19/09/2024 30/09/2024 2.58 15
20/03/2025 31/03/2025 2.58 10.01 15
19/09/2025 30/09/2025 2.58 15
20/03/2026 31/03/2026 2.58 10.01 15
22/09/2026 30/09/2026 2.58 15
21/03/2027 31/03/2027 2.58 10.01 15
19/09/2027 30/09/2027 2.58 15
20/03/2028 31/03/2028 2.58 9.9 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3279.78 הכנסות 163.14
נכסים שוטפים 216.38 רווח גולמי 112.6
נכסים בלתי שוטפים 3063.41 רווח תפעולי 260.35
הון עצמי 1320.6 רווח לפני מס 101.43
התחייבות שוטפות 188.33 רווח נקי 104.58
התחייבויות בלתי שוטפות 1770.86 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 100.92 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 100.92 -0.06 898
17/06/2018 100.98 0.31 1268
14/06/2018 100.67 0.15 377
13/06/2018 100.52 -0.54 491
12/06/2018 101.07 0.14 2651
11/06/2018 100.93 0.2 1429
10/06/2018 100.73 -0.02 1543
07/06/2018 100.75 0.35 7128
06/06/2018 100.4 0.34 6722
05/06/2018 100.06 0.01 7494
04/06/2018 100.05 0.27 8576
03/06/2018 99.78 -0.72 4006
31/05/2018 100.5 0.71 9363
30/05/2018 99.79 1.77 18003
29/05/2018 98.05 0.77 10752
28/05/2018 97.3 -0.69 12573
27/05/2018 97.98 -0.26 4690
24/05/2018 98.24 -0.01 6094
23/05/2018 98.25 -0.82 15452
22/05/2018 99.06 -0.35 9705
21/05/2018 99.41 1.13 10943