נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 84.43
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1136.38
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 828.73
הון רשום למסחר 981559000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2019 30/06/2019 2.97 25
26/12/2019 31/12/2019 2.97 25
25/06/2020 30/06/2020 2.97 25
27/12/2020 31/12/2020 2.97 25
25/06/2021 30/06/2021 2.97 25
26/12/2021 31/12/2021 2.97 25
26/06/2022 30/06/2022 2.97 10 25
26/12/2022 01/01/2023 2.97 25
25/06/2023 30/06/2023 2.97 20 25
26/12/2023 31/12/2023 2.97 25
25/06/2024 30/06/2024 2.97 70 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2342.86 הכנסות 300.19
נכסים שוטפים 514.95 רווח גולמי 97.84
נכסים בלתי שוטפים 1552.12 רווח תפעולי 93.04
הון עצמי 462.85 רווח לפני מס 55.86
התחייבות שוטפות 142.38 רווח נקי 55.71
התחייבויות בלתי שוטפות 1737.64 רווח למניה 2.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום 54.04 117.48
שירותי לווין 5.19 11.28
דש איפקס ק.נאמ 3.41 7.41
דש איפקס ק.גמל 1.94 4.22
פולק דוד 0.03 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/05/2019 84.43 0.12 337
19/05/2019 84.33 1.39 886
16/05/2019 83.17 0.43 268
15/05/2019 82.81 -1.33 1389
14/05/2019 83.93 0.27 352
13/05/2019 83.7 -0.38 836
12/05/2019 84.02 -0.71 319
07/05/2019 84.62 0.05 813
06/05/2019 84.58 0.09 214
05/05/2019 84.5 -1.03 701
02/05/2019 85.38 -0.55 972
01/05/2019 85.85 -0.09 981
30/04/2019 85.93 -0.15 762
29/04/2019 86.06 -0.54 1149
28/04/2019 86.53 0.27 650
24/04/2019 86.3 -0.05 393
23/04/2019 86.34 0.52 742
22/04/2019 85.89 -0.07 162