נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 92.67
שער פתיחה 91.74 -1
שער ממוצע 91.98 -0.74
מחזור יומי ממוצע (שנה) 122.45
מחזור ע.נ. 84129
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 11000
שווי שוק 83.11
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/02/2019 12/02/2019 2.67 10 25
07/08/2019 12/08/2019 2.67 25
07/02/2020 12/02/2020 2.67 10 25
07/08/2020 12/08/2020 2.67 25
07/02/2021 12/02/2021 2.67 20 25
08/08/2021 12/08/2021 2.67 25
07/02/2022 13/02/2022 2.67 20 25
07/08/2022 12/08/2022 2.67 25
07/02/2023 12/02/2023 2.67 20 25
07/08/2023 13/08/2023 2.67 25
07/02/2024 12/02/2024 2.67 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
91.01 -1.79 91 -1.8
92.36 -0.33
92.82 0.16
92.83 0.17
92.86 0.21
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3097.36 הכנסות 505.5
נכסים שוטפים 655.91 רווח גולמי 135.44
נכסים בלתי שוטפים 2441.46 רווח תפעולי 75.92
הון עצמי 896.08 רווח לפני מס 3.23
התחייבות שוטפות 461 רווח נקי 4.7
התחייבויות בלתי שוטפות 1740.29 רווח למניה 0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 92.34 -0.36 0 0
10:01 92.82 0.16 30000 27.85
09:58 91.74 -1 128 0.12
09:34 91.74 -1 24000 22.02
09:34 91.74 -1 15460 14.18
09:34 91.74 -1 14540 13.34
09:30 91.74 -1 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.65 56.66
שניידר אלכס ז 37.42 56.31
הראל ק.נאמ 7.47 11.25
הראל ק.גמל 0.1 0.14
יעקובי ישראל 0.04 0.06
הראל ת.סל 0.03 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/12/2018 92.34 -0.36 78
13/12/2018 92.67 0.01 121
12/12/2018 92.66 -0.49 59
11/12/2018 93.12 -0.86 196
10/12/2018 93.93 -0.39 11
09/12/2018 94.3 0.6 41
06/12/2018 93.74 1.09 21
05/12/2018 92.73 0.98 90
04/12/2018 91.83 -0.47 97
03/12/2018 92.26 -1.85 107
02/12/2018 94 0.33 16
29/11/2018 93.69 -0.53 410
28/11/2018 94.19 -1.22 1026
27/11/2018 95.35 0.05 115
26/11/2018 95.3 -0.63 224
25/11/2018 95.9 -0.72 81
22/11/2018 96.6 -0.94 547
21/11/2018 97.52 -1.85 364
20/11/2018 99.36 -0.77 124
19/11/2018 100.13 -0.63 300
18/11/2018 100.76 0.47 10