נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 96.33
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 112.71
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 78.03
הון רשום למסחר 81000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
07/08/2019 12/08/2019 2.67 25
07/02/2020 12/02/2020 2.67 11.11 25
07/08/2020 12/08/2020 2.67 25
07/02/2021 12/02/2021 2.67 22.22 25
08/08/2021 12/08/2021 2.67 25
07/02/2022 13/02/2022 2.67 22.22 25
07/08/2022 12/08/2022 2.67 25
07/02/2023 12/02/2023 2.67 22.22 25
07/08/2023 13/08/2023 2.67 25
07/02/2024 12/02/2024 2.67 22.22 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
95.85 -0.5 96.6 0.28
96.81 0.5
100.12 3.93
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3294.39 הכנסות 723.26
נכסים שוטפים 764.73 רווח גולמי 182.63
נכסים בלתי שוטפים 2436.28 רווח תפעולי 129.34
הון עצמי 939.13 רווח לפני מס 29.67
התחייבות שוטפות 535.67 רווח נקי 32.69
התחייבויות בלתי שוטפות 1819.59 רווח למניה 1.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.65 92.26
שניידר אלכס ז 37.42 91.68
הראל ק.נאמ 7.98 19.54
הראל ק.גמל 0.1 0.23
יעקובי ישראל 0.04 0.1
הראל השקעות 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/05/2019 96.33 -0.22 261
19/05/2019 96.54 0.16 249
16/05/2019 96.39 0 0
15/05/2019 96.39 -0.05 282
14/05/2019 96.44 0.06 66
13/05/2019 96.38 0 12
12/05/2019 96.38 0.19 15
07/05/2019 96.2 0 101
06/05/2019 96.2 -0.06 86
05/05/2019 96.26 0.14 268
02/05/2019 96.13 0 0
01/05/2019 96.13 -0.02 457
30/04/2019 96.15 -0.25 147
29/04/2019 96.39 -0.03 212
28/04/2019 96.42 0.45 261
24/04/2019 95.99 0 0
23/04/2019 95.99 0 0
22/04/2019 95.99 0 0