נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 96.11
שער פתיחה 96.11 0
שער ממוצע 96.24 0.13
מחזור יומי ממוצע (שנה) 170.19
מחזור ע.נ. 316830
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 86.52
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/02/2019 12/02/2019 2.67 10 25
07/08/2019 12/08/2019 2.67 25
07/02/2020 12/02/2020 2.67 10 25
07/08/2020 12/08/2020 2.67 25
07/02/2021 12/02/2021 2.67 20 25
08/08/2021 12/08/2021 2.67 25
07/02/2022 13/02/2022 2.67 20 25
07/08/2022 12/08/2022 2.67 25
07/02/2023 12/02/2023 2.67 20 25
07/08/2023 13/08/2023 2.67 25
07/02/2024 12/02/2024 2.67 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
95 -1.15 96.57 0.48
94.7 -1.47 96.58 0.49
98 1.97
98.72 2.72
100.72 4.8
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3065.29 הכנסות 338.59
נכסים שוטפים 585.99 רווח גולמי 90.95
נכסים בלתי שוטפים 2479.3 רווח תפעולי 54.09
הון עצמי 895.96 רווח לפני מס 5.32
התחייבות שוטפות 411.98 רווח נקי 7.01
התחייבויות בלתי שוטפות 1757.34 רווח למניה 0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 96.13 0.02 0 0
17:24 96.57 0.48 5000 4.83
10:14 96.12 0.01 307830 295.89
10:07 96.12 0.01 4000 3.84
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.65 84.46
שניידר אלכס ז 37.42 83.94
הראל ק.נאמ 7.37 16.54
שריקי רמי 0.4 0.89
הראל ק.גמל 0.09 0.2
יעקובי ישראל 0.04 0.09
הראל ת.סל 0.04 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/09/2018 96.13 0.02 305
17/09/2018 96.11 0.16 10
16/09/2018 95.96 -0.25 29
13/09/2018 96.2 0.49 19
12/09/2018 95.73 0 0
06/09/2018 95.73 -0.29 96
05/09/2018 96.01 0.15 26
04/09/2018 95.87 0.05 99
03/09/2018 95.82 0.07 71
02/09/2018 95.75 -0.26 31
30/08/2018 96 0 0
29/08/2018 96 0.07 240
28/08/2018 95.93 -0.27 29
27/08/2018 96.19 0 0
26/08/2018 96.19 0 0