נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.89
שער פתיחה 101.89 0
שער ממוצע 101.7 -0.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 45.04
מחזור ע.נ. 4543
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 84.99
הון רשום למסחר 83565000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/07/2018 15/07/2018 1.13 15
10/01/2019 15/01/2019 1.13 16.66 15
10/07/2019 15/07/2019 1.13 15
10/01/2020 15/01/2020 1.13 16.66 15
10/07/2020 15/07/2020 1.13 15
10/01/2021 15/01/2021 1.13 16.66 15
11/07/2021 15/07/2021 1.13 15
10/01/2022 16/01/2022 1.13 16.66 15
10/07/2022 15/07/2022 1.13 15
10/01/2023 15/01/2023 1.13 16.66 15
10/07/2023 16/07/2023 1.13 15
10/01/2024 15/01/2024 1.13 16.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.7 -0.19 101.88 -0.01
101.67 -0.22 101.89 0
101.5 -0.38 101.9 0.01
101 -0.87 101.96 0.07
102.17 0.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 666.44 הכנסות 582.13
נכסים שוטפים 406.65 רווח גולמי 143.38
נכסים בלתי שוטפים 259.79 רווח תפעולי 53.73
הון עצמי 320.55 רווח לפני מס 47.35
התחייבות שוטפות 196.93 רווח נקי 20.84
התחייבויות בלתי שוטפות 148.96 רווח למניה 1.64
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 101.7 -0.19 0 0
16:24 101.7 -0.19 4543 4.62
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ה.סקיי אחזקות 29.07 87.23
רוזנשיין אורי 11.95 35.85
בן-עוזיליו תמר 11.95 35.85
פועה אמיר 11.95 35.85
ילין ק.נאמ 8.52 25.57
ילין ק.גמל 7.01 21.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/06/2018 101.7 -0.19 5
21/06/2018 101.89 0 0
20/06/2018 101.89 -0.11 55
19/06/2018 102 0 0
18/06/2018 102 0.34 1
17/06/2018 101.65 0 0
14/06/2018 101.65 0 57
13/06/2018 101.65 0 0
12/06/2018 101.65 0 53
11/06/2018 101.65 0 0
10/06/2018 101.65 0 0
07/06/2018 101.65 0.05 16
06/06/2018 101.6 0 0
05/06/2018 101.6 0 0
04/06/2018 101.6 -0.23 240
03/06/2018 101.83 0 0
31/05/2018 101.83 -0.03 36
30/05/2018 101.86 0.32 14
29/05/2018 101.54 0.03 12
28/05/2018 101.51 0 15
27/05/2018 101.51 0 0