נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.25
שער פתיחה 101.25 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 212.29
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 124.77
הון רשום למסחר 123232000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/12/2018 31/12/2018 1.85 15
25/06/2019 30/06/2019 1.85 15 15
26/12/2019 31/12/2019 1.85 15
25/06/2020 30/06/2020 1.85 15 15
27/12/2020 31/12/2020 1.85 15
25/06/2021 30/06/2021 1.85 15 15
26/12/2021 31/12/2021 1.85 15
26/06/2022 30/06/2022 1.85 15 15
26/12/2022 01/01/2023 1.85 15
25/06/2023 30/06/2023 1.85 20 15
26/12/2023 31/12/2023 1.85 15
25/06/2024 30/06/2024 1.85 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.18 -0.07 101.32 0.07
100.58 -0.66 101.5 0.25
100.57 -0.67 101.51 0.26
99.45 -1.78 101.61 0.36
101.62 0.37
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 822.58 הכנסות 56.63
נכסים שוטפים 176.77 רווח גולמי 27.28
נכסים בלתי שוטפים 645.81 רווח תפעולי 12.29
הון עצמי 321.83 רווח לפני מס -26.03
התחייבות שוטפות 46.85 רווח נקי -25.39
התחייבויות בלתי שוטפות 453.9 רווח למניה -1.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נחמה שלמה 37.63 129.74
קניר ל.פ 25.29 87.19
רפאל מנחם 4.26 14.68
בונסטאר 2.18 7.53
פרידריך רן 1.09 3.77
מור יוסף 0.82 2.83
מור ישי 0.82 2.83
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 103.09 0 1
20/06/2018 103.09 0.11 27
19/06/2018 102.98 -0.01 16
18/06/2018 102.99 0.08 70
17/06/2018 102.91 0.15 20
14/06/2018 102.76 0.13 45
13/06/2018 102.63 0.08 86
12/06/2018 102.55 -0.51 56
11/06/2018 103.08 0.04 2
10/06/2018 103.04 0.02 119
07/06/2018 103.02 -0.17 38
06/06/2018 103.2 -0.04 26
05/06/2018 103.24 -0.06 105
04/06/2018 103.3 -0.15 34
03/06/2018 103.45 -0.05 363
31/05/2018 103.5 -0.08 19
30/05/2018 103.58 -0.01 41
29/05/2018 103.59 0 25
28/05/2018 103.59 0.09 23
27/05/2018 103.5 0.11 16