נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 98.32
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3287.5
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 267.34
הון רשום למסחר 271910734
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/08/2018 02/09/2018 3.3 15
18/02/2019 01/03/2019 3.3 5.26 15
21/08/2019 01/09/2019 3.3 15
18/02/2020 01/03/2020 3.3 5.26 15
21/08/2020 01/09/2020 3.3 15
18/02/2021 01/03/2021 3.3 5.26 15
22/08/2021 01/09/2021 3.3 15
18/02/2022 01/03/2022 3.3 10.53 15
21/08/2022 01/09/2022 3.3 15
19/02/2023 01/03/2023 3.3 10.53 15
21/08/2023 01/09/2023 3.3 15
18/02/2024 01/03/2024 3.3 10.53 15
21/08/2024 01/09/2024 3.3 15
18/02/2025 02/03/2025 3.3 52.63 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1294.47 הכנסות 65.31
נכסים שוטפים 87.26 רווח גולמי 48.03
נכסים בלתי שוטפים 1207.22 רווח תפעולי 41.1
הון עצמי 431.4 רווח לפני מס -24.14
התחייבות שוטפות 64.7 רווח נקי -26.76
התחייבויות בלתי שוטפות 798.38 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 98.32 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 98.32 -0.5 1899
17/06/2018 98.81 0.52 2875
14/06/2018 98.3 0.1 454
13/06/2018 98.2 -0.12 2493
12/06/2018 98.32 0.19 6281
11/06/2018 98.13 0.42 1352
10/06/2018 97.72 -0.43 3810
07/06/2018 98.14 0.66 1999
06/06/2018 97.5 2.05 7068
05/06/2018 95.54 -0.62 4282
04/06/2018 96.14 0.14 5553
03/06/2018 96.01 -1.01 3065
31/05/2018 96.99 1.06 4633
30/05/2018 95.97 0.31 1119
29/05/2018 95.67 0.48 3837
28/05/2018 95.21 -0.48 2266
27/05/2018 95.67 -1.46 12361
24/05/2018 97.09 0.01 3991
23/05/2018 97.08 -1.94 29328
22/05/2018 99 -0.83 7058
21/05/2018 99.83 -0.17 13436