נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 94
שער פתיחה 94 0
שער ממוצע 93.69 -0.33
מחזור יומי ממוצע (שנה) 924.5
מחזור ע.נ. 108116
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 184.74
הון רשום למסחר 197078000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.95 25
26/12/2018 31/12/2018 1.95 25
25/06/2019 30/06/2019 1.95 25
26/12/2019 31/12/2019 1.95 25
25/06/2020 30/06/2020 1.95 25
26/12/2020 31/12/2020 1.95 25
25/06/2021 30/06/2021 1.95 25
27/12/2021 31/12/2021 1.95 20 25
25/06/2022 30/06/2022 1.95 25
26/12/2022 01/01/2023 1.95 20 25
25/06/2023 30/06/2023 1.95 25
26/12/2023 31/12/2023 1.95 20 25
25/06/2024 30/06/2024 1.95 25
26/12/2024 31/12/2024 1.95 20 25
25/06/2025 30/06/2025 1.95 25
26/12/2025 31/12/2025 1.95 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
93.45 -0.59 93.77 -0.24
93.04 -1.02 94.01 0.01
93.02 -1.04 94.09 0.1
92.27 -1.84 94.3 0.32
94.5 0.53
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1987.27 הכנסות 943.91
נכסים שוטפים 688.1 רווח גולמי 186.62
נכסים בלתי שוטפים 1299.17 רווח תפעולי 102.29
הון עצמי 454.02 רווח לפני מס 48.69
התחייבות שוטפות 360 רווח נקי 27.31
התחייבויות בלתי שוטפות 1173.24 רווח למניה 0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 93.74 -0.28 0 0
17:24 93.77 -0.24 2000 1.88
11:25 94.09 0.1 1 0
11:25 93.74 -0.28 26974 25.29
11:25 93.74 -0.28 21846 20.48
10:58 93.66 -0.36 26904 25.2
10:58 93.66 -0.36 13783 12.91
10:23 93.42 -0.62 3818 3.57
10:23 93.43 -0.61 12790 11.95
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ה.פ.ה ב.ו ז 50.76 579.69
לאומי 14.96 170.85
כלל ביטוח-משתתפ 6.51 74.32
מגדל משתתפות 4.73 53.97
מגדל קופ"ג 3.6 41.11
מגדל ק.נאמ 0.62 7.07
כלל ביטוח-ק.גמל 0.31 3.59
אפסילון ק.נאמ 0.02 0.19
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 93.74 -0.28 101
14/03/2018 94 0 0
13/03/2018 94 -0.29 22
12/03/2018 94.27 -0.1 27
11/03/2018 94.36 -0.67 343
08/03/2018 95 -0.37 278
07/03/2018 95.35 0 10
06/03/2018 95.35 -0.05 148
05/03/2018 95.4 -0.01 164
04/03/2018 95.41 0.03 725
28/02/2018 95.38 0.09 126
27/02/2018 95.29 -0.03 150
26/02/2018 95.32 -0.06 198
25/02/2018 95.38 -0.01 188
22/02/2018 95.39 0.17 101
21/02/2018 95.23 -0.12 114
20/02/2018 95.34 0.01 150
19/02/2018 95.33 0.05 326
18/02/2018 95.28 -0.41 52