נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.83
שער פתיחה 99.83 0
שער ממוצע 99.99 0.16
מחזור יומי ממוצע (שנה) 312.1
מחזור ע.נ. 46500
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 197.06
הון רשום למסחר 197078000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/12/2018 31/12/2018 1.95 25
25/06/2019 30/06/2019 1.95 25
26/12/2019 31/12/2019 1.95 25
25/06/2020 30/06/2020 1.95 25
26/12/2020 31/12/2020 1.95 25
25/06/2021 30/06/2021 1.95 25
27/12/2021 31/12/2021 1.95 20 25
25/06/2022 30/06/2022 1.95 25
26/12/2022 01/01/2023 1.95 20 25
25/06/2023 30/06/2023 1.95 25
26/12/2023 31/12/2023 1.95 20 25
25/06/2024 30/06/2024 1.95 25
26/12/2024 31/12/2024 1.95 20 25
25/06/2025 30/06/2025 1.95 25
26/12/2025 31/12/2025 1.95 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.76 -0.07 99.98 0.15
99.68 -0.15 99.99 0.16
98.84 -0.99 100 0.17
100.1 0.27
100.15 0.32
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1896.23 הכנסות 1134.94
נכסים שוטפים 627.09 רווח גולמי 163.86
נכסים בלתי שוטפים 1269.14 רווח תפעולי 67.61
הון עצמי 459.24 רווח לפני מס 30.76
התחייבות שוטפות 398.33 רווח נקי 21.76
התחייבויות בלתי שוטפות 1038.66 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:25 99.99 0.16 0 0
13:00 99.99 0.16 36500 36.5
10:04 100 0.17 10000 10
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אינדורמה ז 65.8 718.76
כלל ביטוח-משתתפ 7.36 80.43
מגדל משתתפות 4.53 49.5
מגדל קופ"ג 3.62 39.58
מגדל ק.נאמ 0.34 3.7
כלל ביטוח-ק.גמל 0.19 2.07
מגדל ביטוח 0.02 0.18
אפסילון ק.נאמ 0 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/12/2018 99.99 0.16 46
13/12/2018 99.83 0.2 459
12/12/2018 99.63 -0.03 555
11/12/2018 99.66 0.32 827
10/12/2018 99.34 -0.43 82
09/12/2018 99.77 0.45 212
06/12/2018 99.32 -0.36 445
05/12/2018 99.68 -0.19 154
04/12/2018 99.87 -0.14 278
03/12/2018 100.01 0.28 762
02/12/2018 99.73 -0.45 324
29/11/2018 100.18 -0.32 237
28/11/2018 100.5 0.22 701
27/11/2018 100.28 -0.15 368
26/11/2018 100.43 -0.05 529
25/11/2018 100.48 0.44 207
22/11/2018 100.04 -0.1 352
21/11/2018 100.14 0.25 810
20/11/2018 99.89 0.06 545
19/11/2018 99.83 -0.11 645
18/11/2018 99.94 0.14 324