נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 97.33
שער פתיחה 97.49 0.16
שער ממוצע 97.49 0.16
מחזור יומי ממוצע (שנה) 389.9
מחזור ע.נ. 97279
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 11000
שווי שוק 192.13
הון רשום למסחר 197078000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.95 25
26/12/2018 31/12/2018 1.95 25
25/06/2019 30/06/2019 1.95 25
26/12/2019 31/12/2019 1.95 25
25/06/2020 30/06/2020 1.95 25
26/12/2020 31/12/2020 1.95 25
25/06/2021 30/06/2021 1.95 25
27/12/2021 31/12/2021 1.95 20 25
25/06/2022 30/06/2022 1.95 25
26/12/2022 01/01/2023 1.95 20 25
25/06/2023 30/06/2023 1.95 25
26/12/2023 31/12/2023 1.95 20 25
25/06/2024 30/06/2024 1.95 25
26/12/2024 31/12/2024 1.95 20 25
25/06/2025 30/06/2025 1.95 25
26/12/2025 31/12/2025 1.95 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
97.3 -0.03 97.49 0.16
97.29 -0.04 97.5 0.17
97.26 -0.07 97.86 0.54
97.25 -0.08 97.87 0.55
97.18 -0.15 97.89 0.58
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1870.3 הכנסות 1275.47
נכסים שוטפים 600.26 רווח גולמי 236.22
נכסים בלתי שוטפים 1270.05 רווח תפעולי 125.64
הון עצמי 499.1 רווח לפני מס 54.29
התחייבות שוטפות 344.25 רווח נקי 71.4
התחייבויות בלתי שוטפות 1026.96 רווח למניה 0.24
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
13:33 97.49 0.16 769 0.75
13:33 97.48 0.15 30000 29.24
11:36 97.49 0.16 30612 29.84
10:05 97.48 0.15 15385 15
09:30 97.49 0.16 20513 20
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ה.פ.ה ב.ו ז 50.76 574.01
לאומי 14.96 169.17
כלל ביטוח-משתתפ 7.41 83.81
מגדל משתתפות 4.55 51.44
מגדל קופ"ג 3.63 41
מגדל ק.נאמ 0.61 6.88
כלל ביטוח-ק.גמל 0.2 2.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/06/2018 97.33 0.07 225
18/06/2018 97.26 0.1 349
17/06/2018 97.16 0.14 277
14/06/2018 97.02 0.09 512
13/06/2018 96.93 0.53 406
12/06/2018 96.42 0.66 374
11/06/2018 95.79 0.18 321
10/06/2018 95.62 0.49 241
07/06/2018 95.15 0.44 483
06/06/2018 94.73 0.36 58
05/06/2018 94.39 0.24 168
04/06/2018 94.16 0.67 335
03/06/2018 93.53 0.38 275
31/05/2018 93.18 -0.29 915
30/05/2018 93.45 0 336
29/05/2018 93.45 0.52 90
28/05/2018 92.97 -0.45 405
27/05/2018 93.39 0.54 222
24/05/2018 92.89 -0.25 136
23/05/2018 93.12 0.03 345
22/05/2018 93.09 0.19 447
21/05/2018 92.91 -1.05 294