נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 98.06
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 345.64
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 193.25
הון רשום למסחר 197078000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2019 30/06/2019 1.95 25
26/12/2019 31/12/2019 1.95 25
25/06/2020 30/06/2020 1.95 25
26/12/2020 31/12/2020 1.95 25
25/06/2021 30/06/2021 1.95 25
27/12/2021 31/12/2021 1.95 20 25
25/06/2022 30/06/2022 1.95 25
26/12/2022 01/01/2023 1.95 20 25
25/06/2023 30/06/2023 1.95 25
26/12/2023 31/12/2023 1.95 20 25
25/06/2024 30/06/2024 1.95 25
26/12/2024 31/12/2024 1.95 20 25
25/06/2025 30/06/2025 1.95 25
26/12/2025 31/12/2025 1.95 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
98.06 0 97.8 -0.27
98.01 -0.05 98.5 0.45
98 -0.06 98.55 0.5
97.95 -0.11 98.6 0.55
97.93 -0.13 98.62 0.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1770.32 הכנסות 388.96
נכסים שוטפים 530.66 רווח גולמי 70.96
נכסים בלתי שוטפים 1218.59 רווח תפעולי 38.65
הון עצמי 489.39 רווח לפני מס 16.61
התחייבות שוטפות 338.2 רווח נקי 14.41
התחייבויות בלתי שוטפות 942.73 רווח למניה 0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אינדורמה ז 65.97 718.27
מגדל משתתפות 8.15 88.73
כלל ביטוח-משתתפ 6.87 74.84
מגדל ק.נאמ 0.24 2.64
כלל ביטוח-ק.גמל 0.21 2.32
אפסילון ק.נאמ 0 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/05/2019 98.06 -0.05 42
19/05/2019 98.11 0 254
16/05/2019 98.11 -0.01 638
15/05/2019 98.12 -0.13 161
14/05/2019 98.25 -0.05 195
13/05/2019 98.3 0.17 635
12/05/2019 98.13 -0.56 35
07/05/2019 98.68 -0.1 130
06/05/2019 98.78 0.2 282
05/05/2019 98.58 -0.42 98
02/05/2019 99 0.52 605
01/05/2019 98.49 -0.31 387
30/04/2019 98.8 -0.04 393
29/04/2019 98.84 0.44 384
28/04/2019 98.41 -0.14 200
24/04/2019 98.55 0.84 310
23/04/2019 97.73 -0.19 177
22/04/2019 97.92 0.65 139