נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.63
שער פתיחה 103.63 0
שער ממוצע 103.77 0.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 745.17
מחזור ע.נ. 86678
מספר עסקאות 69
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 241.25
הון רשום למסחר 231815000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/05/2018 31/05/2018 1.48 15
25/11/2018 30/11/2018 1.48 15
26/05/2019 31/05/2019 1.48 14.29 15
25/11/2019 01/12/2019 1.48 15
26/05/2020 31/05/2020 1.48 14.29 15
25/11/2020 30/11/2020 1.48 15
26/05/2021 31/05/2021 1.48 14.29 15
25/11/2021 30/11/2021 1.48 15
26/05/2022 31/05/2022 1.48 14.29 15
25/11/2022 30/11/2022 1.48 15
28/05/2023 31/05/2023 1.48 14.29 15
26/11/2023 30/11/2023 1.48 15
26/05/2024 31/05/2024 1.48 14.29 15
25/11/2024 01/12/2024 1.48 15
26/05/2025 01/06/2025 1.48 14.29 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.06 0.41 104.1 0.45
104.01 0.37 104.11 0.46
103.8 0.16 104.12 0.47
103.7 0.07 104.13 0.48
104.14 0.49
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2936.56 הכנסות 2747.49
נכסים שוטפים 1208.17 רווח גולמי 644.23
נכסים בלתי שוטפים 1728.38 רווח תפעולי 106.64
הון עצמי 801.54 רווח לפני מס 78.63
התחייבות שוטפות 1168.98 רווח נקי 68.64
התחייבויות בלתי שוטפות 966.03 רווח למניה 4.32
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 104.07 0.42 0 0
17:24 104.1 0.45 81918 85.28
12:21 103.7 0.07 96 0.1
12:21 103.7 0.07 2 0
12:21 103.7 0.07 11 0.01
12:21 103.7 0.07 3 0
12:21 103.7 0.07 33 0.03
12:21 103.7 0.07 92 0.1
12:21 103.7 0.07 23 0.02
09:53 103.63 0 4228 4.38
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רבוע כחול 69.93 520.5
הפניקס ק.גמל 5.51 41.01
כלל ביטוח-משתתפ 5.34 39.74
אקסלנס ת.סל 0.37 2.78
כלל ביטוח-ק.גמל 0.27 2
הפניקס 0.19 1.41
אקסלנס ק.נאמ 0.07 0.55
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 104.07 0.42 90
14/03/2018 103.63 0.31 26
13/03/2018 103.31 -0.02 43
12/03/2018 103.33 0.08 124
11/03/2018 103.25 0.04 143
08/03/2018 103.21 0.01 188
07/03/2018 103.2 0.01 47
06/03/2018 103.19 0.03 171
05/03/2018 103.16 0.16 192
04/03/2018 103 -0.04 70
28/02/2018 103.04 0 393
27/02/2018 103.04 -0.02 104
26/02/2018 103.06 0.04 172
25/02/2018 103.02 0.12 63
22/02/2018 102.9 -0.08 169
21/02/2018 102.98 -0.43 53
20/02/2018 103.42 -0.22 148
19/02/2018 103.65 -0.06 84
18/02/2018 103.71 0.29 81