נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.2
שער פתיחה 100.2 0
שער ממוצע 100.38 0.18
מחזור יומי ממוצע (שנה) 419.64
מחזור ע.נ. 87853
מספר עסקאות 35
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 331.17
הון רשום למסחר 329718150
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/10/2018 31/10/2018 1.85 20 15
25/04/2019 30/04/2019 1.85 15
26/10/2019 31/10/2019 1.85 20 15
25/04/2020 30/04/2020 1.85 15
26/10/2020 01/11/2020 1.85 20 15
25/04/2021 30/04/2021 1.85 15
26/10/2021 31/10/2021 1.85 20 15
25/04/2022 01/05/2022 1.85 15
26/10/2022 31/10/2022 1.85 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.3 0.1 100.5 0.3
100.18 -0.02 100.59 0.39
100.17 -0.03 100.6 0.4
100.15 -0.05 100.67 0.47
100 -0.2 100.68 0.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2782.02 הכנסות 1638.39
נכסים שוטפים 330.26 רווח גולמי 260.73
נכסים בלתי שוטפים 2451.76 רווח תפעולי 110.06
הון עצמי 376.68 רווח לפני מס 12.06
התחייבות שוטפות 1082.82 רווח נקי 9.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1322.52 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.44 0.24 0 0
17:24 100.5 0.3 47853 48.09
16:55 100.5 0.3 9900 9.95
11:55 100.59 0.39 10000 10.06
09:34 100.2 0 100 0.1
09:33 100.2 0 17661 17.7
09:33 100.2 0 2339 2.34
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 100.44 0.24 88
20/06/2018 100.2 -0.07 82
19/06/2018 100.27 -0.23 181
18/06/2018 100.5 0.15 515
17/06/2018 100.35 0.17 227
14/06/2018 100.18 -0.05 298
13/06/2018 100.23 -0.13 416
12/06/2018 100.36 0.19 142
11/06/2018 100.17 -0.36 414
10/06/2018 100.53 0.2 126
07/06/2018 100.33 0.04 207
06/06/2018 100.29 0.07 410
05/06/2018 100.22 -0.28 370
04/06/2018 100.5 -0.13 321
03/06/2018 100.63 0.04 671
31/05/2018 100.59 -0.13 659
30/05/2018 100.72 0.25 1156
29/05/2018 100.47 0.27 173
28/05/2018 100.2 -0.15 324
27/05/2018 100.35 0.08 225
24/05/2018 100.27 0.02 497