נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 998.85
שער פתיחה 998.85 0
שער ממוצע 998.85 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 153.55
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 99.88
הון רשום למסחר 10000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
29/04/2018 30/04/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
918.95 -8
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3762.82 הכנסות 2017.77
נכסים שוטפים 824.04 רווח גולמי 246.27
נכסים בלתי שוטפים 2938.78 רווח תפעולי 93.64
הון עצמי 446.09 רווח לפני מס 31.98
התחייבות שוטפות 1459.61 רווח נקי 24.29
התחייבויות בלתי שוטפות 1857.12 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 998.85 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 998.85 0 0
18/03/2018 998.85 0 0
15/03/2018 998.85 0 0
14/03/2018 998.85 0 465
13/03/2018 998.83 0 286
12/03/2018 998.85 -0.02 4646
11/03/2018 999 0 0
08/03/2018 999 0 0
07/03/2018 999 0 0
06/03/2018 999 0 0
05/03/2018 999 0 0
04/03/2018 999 0 0
28/02/2018 999 0 0
27/02/2018 999 0 0
26/02/2018 999 0.1 10
25/02/2018 998 0 90
22/02/2018 998 -0.04 533
21/02/2018 998.37 0 0
20/02/2018 998.37 0 0