נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.3
שער פתיחה 101.3 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 224.83
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 55.72
הון רשום למסחר 55000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/05/2018 01/06/2018 3.47 15
26/11/2018 02/12/2018 3.47 15
27/05/2019 02/06/2019 3.47 15
26/11/2019 01/12/2019 3.47 15
27/05/2020 01/06/2020 3.47 12.5 15
26/11/2020 01/12/2020 3.47 15
27/05/2021 01/06/2021 3.47 12.5 15
26/11/2021 01/12/2021 3.47 15
27/05/2022 01/06/2022 3.47 37.5 15
27/11/2022 01/12/2022 3.47 15
28/05/2023 01/06/2023 3.47 37.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100 -1.28 101 -0.3
99.5 -1.78 101.2 -0.1
98.5 -2.76 101.3 0
98 -3.26 101.4 0.1
97.4 -3.85 101.9 0.59
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 888.76 הכנסות 725.61
נכסים שוטפים 654.34 רווח גולמי 302.7
נכסים בלתי שוטפים 234.42 רווח תפעולי -1.21
הון עצמי 65.12 רווח לפני מס -24.35
התחייבות שוטפות 577.48 רווח נקי -32.17
התחייבויות בלתי שוטפות 246.16 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוצת שביט 66.38 85.12
הכשרה משתתפות 7.03 9.02
הפניקס ק.גמל 6.35 8.15
הכשרה ביטוח 4.58 5.87
שביט רמי 3.43 4.4
הפניקס 0.48 0.62
אקסלנס ת.סל 0.2 0.25
גיטרץ יעקב 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 101.3 0 29
15/03/2018 101.3 0.1 46
14/03/2018 101.2 0 10
13/03/2018 101.2 -0.1 7
12/03/2018 101.3 0 0
11/03/2018 101.3 0 1
08/03/2018 101.3 0 20
07/03/2018 101.3 0 233
06/03/2018 101.3 0 211
05/03/2018 101.3 0.2 163
04/03/2018 101.1 0 151
28/02/2018 101.1 0.1 102
27/02/2018 101 1.3 20
26/02/2018 99.7 -0.3 325
25/02/2018 100 0.4 328
22/02/2018 99.6 -0.4 316
21/02/2018 100 0 174
20/02/2018 100 0.5 173