נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.96
שער פתיחה 101.96 0
שער ממוצע 102.06 0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1072.44
מחזור ע.נ. 219329
מספר עסקאות 64
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 228
הון רשום למסחר 223745000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.52 15
26/12/2018 31/12/2018 1.52 15
25/06/2019 30/06/2019 1.52 15
26/12/2019 31/12/2019 1.52 15
25/06/2020 30/06/2020 1.52 15 15
27/12/2020 31/12/2020 1.52 15
25/06/2021 30/06/2021 1.52 15 15
26/12/2021 31/12/2021 1.52 15
26/06/2022 30/06/2022 1.52 20 15
26/12/2022 01/01/2023 1.52 15
25/06/2023 30/06/2023 1.52 20 15
26/12/2023 31/12/2023 1.52 15
25/06/2024 30/06/2024 1.52 20 15
26/12/2024 31/12/2024 1.52 15
25/06/2025 30/06/2025 1.52 10 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.9 -0.06 102.42 0.45
101.84 -0.12 102.43 0.46
101.47 -0.48 102.62 0.65
101.21 -0.74 103.6 1.61
104.38 2.37
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3238.02 הכנסות 726.69
נכסים שוטפים 1881.05 רווח גולמי 178.82
נכסים בלתי שוטפים 1356.97 רווח תפעולי 142.07
הון עצמי 826.76 רווח לפני מס 123.45
התחייבות שוטפות 1452.7 רווח נקי 93.45
התחייבויות בלתי שוטפות 958.56 רווח למניה 5.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.9 -0.06 0 0
17:24 101.9 -0.06 15814 16.11
12:21 101.9 -0.06 103549 105.52
12:11 101.9 -0.06 14000 14.27
12:11 101.9 -0.06 18000 18.34
12:11 101.91 -0.05 14451 14.73
11:43 101.91 -0.05 10000 10.19
10:59 102.16 0.2 19615 20.04
10:19 102.66 0.69 1554 1.6
10:19 102.65 0.68 21962 22.54
10:19 102.03 0.07 23 0.02
10:19 102.03 0.07 1 0
10:19 102.03 0.07 352 0.36
10:19 102.03 0.07 1 0
10:19 102.03 0.07 7 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.85 720.6
דש איפקס ק.גמל 5.3 57.1
מיטב דש ת.סל 0.5 5.4
דש איפקס ק.נאמ 0.47 5.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 101.9 -0.06 224
21/03/2018 101.96 0.23 145
20/03/2018 101.73 -0.01 1385
19/03/2018 101.74 -0.25 383
18/03/2018 101.99 0.03 753
15/03/2018 101.96 0.08 163
14/03/2018 101.88 0.47 140
13/03/2018 101.4 0.08 235
12/03/2018 101.32 -0.31 792
11/03/2018 101.64 0.19 867
08/03/2018 101.45 -0.23 518
07/03/2018 101.68 -0.28 312
06/03/2018 101.97 0.31 149
05/03/2018 101.65 0.02 159
04/03/2018 101.63 0.09 695
28/02/2018 101.54 -0.19 547
27/02/2018 101.73 0.13 252
26/02/2018 101.6 0.07 105
25/02/2018 101.53 0.16 308