נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 97.05
שער פתיחה 97.05 0
שער ממוצע 97.28 0.24
מחזור יומי ממוצע (שנה) 123.59
מחזור ע.נ. 1000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 89.53
הון רשום למסחר 92030000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/06/2019 11/06/2019 2.75 5 25
06/12/2019 11/12/2019 2.75 25
07/06/2020 11/06/2020 2.75 5 25
06/12/2020 11/12/2020 2.75 25
06/06/2021 11/06/2021 2.75 5 25
06/12/2021 12/12/2021 2.75 25
06/06/2022 12/06/2022 2.75 5 25
06/12/2022 11/12/2022 2.75 25
06/06/2023 11/06/2023 2.75 20 25
06/12/2023 11/12/2023 2.75 25
06/06/2024 11/06/2024 2.75 60 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
96.35 -0.72 97.28 0.24
96.32 -0.75 97.77 0.74
95.3 -1.8
95.05 -2.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3294.39 הכנסות 723.26
נכסים שוטפים 764.73 רווח גולמי 182.63
נכסים בלתי שוטפים 2436.28 רווח תפעולי 129.34
הון עצמי 939.13 רווח לפני מס 29.67
התחייבות שוטפות 535.67 רווח נקי 32.69
התחייבויות בלתי שוטפות 1819.59 רווח למניה 1.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 97.28 0.24 0 0
17:24 97.28 0.24 1000 0.97
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.65 93.91
שניידר אלכס ז 37.42 93.33
הראל ק.נאמ 7.98 19.89
הראל ק.גמל 0.1 0.24
יעקובי ישראל 0.04 0.1
הראל השקעות 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 97.28 0.24 1
22/05/2019 97.05 0 0
21/05/2019 97.05 0.73 60
20/05/2019 96.35 0 81
19/05/2019 96.35 -0.01 85
16/05/2019 96.36 -0.25 33
15/05/2019 96.6 0 0
14/05/2019 96.6 0.01 10
13/05/2019 96.59 -0.22 131
12/05/2019 96.8 0 0
07/05/2019 96.8 0 105
06/05/2019 96.8 0 0
05/05/2019 96.8 -0.08 10
02/05/2019 96.88 0.19 4
01/05/2019 96.7 0 85
30/04/2019 96.7 0.08 65
29/04/2019 96.62 0.64 225
28/04/2019 96.01 0.7 145