נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 85.87
שער פתיחה 85.87 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 94.77
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 79.03
הון רשום למסחר 92030000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/06/2019 11/06/2019 2.75 5 25
06/12/2019 11/12/2019 2.75 25
07/06/2020 11/06/2020 2.75 5 25
06/12/2020 11/12/2020 2.75 25
06/06/2021 11/06/2021 2.75 5 25
06/12/2021 12/12/2021 2.75 25
06/06/2022 12/06/2022 2.75 5 25
06/12/2022 11/12/2022 2.75 25
06/06/2023 11/06/2023 2.75 20 25
06/12/2023 11/12/2023 2.75 25
06/06/2024 11/06/2024 2.75 60 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
85.01 -1 85.99 0.14
85 -1.01 86 0.15
84.15 -2 86.07 0.23
84 -2.18 86.23 0.42
83.9 -2.29 86.3 0.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3097.36 הכנסות 505.5
נכסים שוטפים 655.91 רווח גולמי 135.44
נכסים בלתי שוטפים 2441.46 רווח תפעולי 75.92
הון עצמי 896.08 רווח לפני מס 3.23
התחייבות שוטפות 461 רווח נקי 4.7
התחייבויות בלתי שוטפות 1740.29 רווח למניה 0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.65 57.96
שניידר אלכס ז 37.42 57.6
הראל ק.נאמ 7.47 11.5
הראל ק.גמל 0.1 0.15
יעקובי ישראל 0.04 0.06
הראל ת.סל 0.03 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2018 85.87 -0.74 37
10/12/2018 86.51 -0.84 236
09/12/2018 87.24 0.22 623
06/12/2018 87.05 0.01 216
05/12/2018 87.04 0.73 218
04/12/2018 89.34 0.06 48
03/12/2018 89.29 -0.02 88
02/12/2018 89.31 -0.77 63
29/11/2018 90 -3.74 1102
28/11/2018 93.5 -0.49 208
27/11/2018 93.96 -0.55 134
26/11/2018 94.48 -4.23 1147
25/11/2018 98.65 -0.98 49
22/11/2018 99.63 -1.38 126
21/11/2018 101.02 -1.04 40
20/11/2018 102.08 0 0
19/11/2018 102.08 0 0
18/11/2018 102.08 -0.8 143
15/11/2018 102.9 0 10
14/11/2018 102.9 0 0
13/11/2018 102.9 0.01 31