נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.14
שער פתיחה 104.14 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 654.86
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 153.71
הון רשום למסחר 147600000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 3.88 25
20/12/2018 31/12/2018 3.88 25
19/06/2019 30/06/2019 3.88 25
20/12/2019 31/12/2019 3.88 25
19/06/2020 30/06/2020 3.88 25
20/12/2020 31/12/2020 3.88 25
20/06/2021 30/06/2021 3.88 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.97 -0.16 104.33 0.18
103.91 -0.22 104.35 0.2
103.89 -0.24 104.38 0.23
103.36 -0.75 104.76 0.6
103.1 -1 105.18 1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 696.77 הכנסות 0
נכסים שוטפים 24.37 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 672.4 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 24.37 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 672.4 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/04/2018 104.14 0.2 10
23/04/2018 103.93 -0.06 42
22/04/2018 103.99 0 0
17/04/2018 103.99 0.01 31
16/04/2018 103.98 -0.26 58
15/04/2018 104.25 0 0
12/04/2018 104.25 -0.36 65
11/04/2018 104.63 -0.28 50
10/04/2018 104.92 0.42 24
09/04/2018 104.48 0.24 27
08/04/2018 104.23 -0.22 409
04/04/2018 104.46 0.68 10
03/04/2018 103.75 0.11 126
02/04/2018 103.64 0.5 10
01/04/2018 103.12 0.31 41
29/03/2018 102.8 0.29 123
28/03/2018 102.5 0.08 101
27/03/2018 102.42 0 51
26/03/2018 102.42 0 20