נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.31
שער פתיחה 99.31 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4076.38
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 3855.42
הון רשום למסחר 3882206000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.31 0
99.24 -0.07
99.21 -0.1
99.2 -0.11
99.07 -0.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/05/2018 99.31 -0.01 1428
17/05/2018 99.35 0 459
16/05/2018 99.35 0 632
15/05/2018 99.35 0.1 1534
14/05/2018 99.25 -0.04 10270
13/05/2018 99.29 0 604
10/05/2018 99.29 0 619
09/05/2018 99.29 -0.01 391
08/05/2018 99.3 0 2779
07/05/2018 99.3 0.03 6078
06/05/2018 99.27 -0.09 5552
03/05/2018 99.36 0 101
02/05/2018 99.36 0.05 1041
01/05/2018 99.31 0.04 25110
30/04/2018 99.27 -0.01 48935
29/04/2018 99.28 0.03 674
26/04/2018 99.25 0.01 21521
25/04/2018 99.24 0.06 2527
24/04/2018 99.18 -0.16 38
23/04/2018 99.34 0 444