נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.38
שער פתיחה 99.38 0
שער ממוצע 99.37 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7331.03
מחזור ע.נ. 1992926
מספר עסקאות 37
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 8914.59
הון רשום למסחר 8972014000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.35 -0.03 99.36 -0.02
99.34 -0.04 99.4 0.02
99.32 -0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.36 -0.02 0 0
17:24 99.36 -0.02 846189 840.77
17:13 99.35 -0.03 30851 30.65
11:55 99.38 0 115500 114.78
10:22 99.4 0.02 280386 278.7
10:22 99.4 0.02 200000 198.8
10:14 99.34 -0.04 33000 32.78
10:14 99.34 -0.04 487000 483.79
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2019 99.38 0.02 2695
21/05/2019 99.36 0.01 1945
20/05/2019 99.35 0.02 1254
19/05/2019 99.4 -0.01 5997
16/05/2019 99.41 0 18941
15/05/2019 99.41 -0.03 3774
14/05/2019 99.44 0.05 2391
13/05/2019 99.39 0 1924
12/05/2019 99.39 0 1253
07/05/2019 99.39 -0.02 19244
06/05/2019 99.41 0 11302
05/05/2019 99.41 -0.04 1130
02/05/2019 99.45 0.05 171
01/05/2019 99.4 -0.04 3107
30/04/2019 99.44 0.05 184
29/04/2019 99.39 0.01 1633
28/04/2019 99.38 0.01 1354
24/04/2019 99.37 -0.03 128