נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.3
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 683.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 248.19
הון רשום למסחר 245000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/06/2019 01/07/2019 1.68 25
27/12/2019 01/01/2020 1.68 14.29 25
26/06/2020 01/07/2020 1.68 25
27/12/2020 01/01/2021 1.68 14.29 25
27/06/2021 01/07/2021 1.68 25
27/12/2021 02/01/2022 1.68 14.29 25
26/06/2022 01/07/2022 1.68 25
27/12/2022 01/01/2023 1.68 14.29 25
26/06/2023 02/07/2023 1.68 25
27/12/2023 01/01/2024 1.68 14.29 25
26/06/2024 01/07/2024 1.68 25
28/12/2024 01/01/2025 1.68 14.29 25
26/06/2025 01/07/2025 1.68 25
27/12/2025 01/01/2026 1.68 14.29 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.3 -0.99 101 -0.3
99.46 -1.82 101.3 0
101.9 0.59
102.63 1.31
102.93 1.61
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1514.86 הכנסות 278.43
נכסים שוטפים 491.61 רווח גולמי 120.03
נכסים בלתי שוטפים 50.41 רווח תפעולי 42.61
הון עצמי 768.01 רווח לפני מס 38.78
התחייבות שוטפות 339.8 רווח נקי 30.42
התחייבויות בלתי שוטפות 407.05 רווח למניה 0.62
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פורמולה 48.06 1259.85
כלל ביטוח-ק.גמל 6.51 170.63
הראל ק.גמל 4.9 128.53
על דור רוני 1.85 48.49
הראל השקעות 0.18 4.84
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/05/2019 101.3 0.38 114
19/05/2019 100.92 0.53 136
16/05/2019 100.39 -0.5 1166
15/05/2019 100.89 -0.55 61
14/05/2019 101.45 -0.33 64
13/05/2019 101.79 -0.28 88
12/05/2019 102.08 0.62 207
07/05/2019 101.45 -0.54 402
06/05/2019 102 -0.06 95
05/05/2019 102.06 -0.07 91
02/05/2019 102.13 0.42 78
01/05/2019 101.7 -0.97 238
30/04/2019 102.7 -0.18 61
29/04/2019 102.89 0.09 507
28/04/2019 102.8 -0.18 47
24/04/2019 102.99 0.06 20
23/04/2019 102.93 1.07 266
22/04/2019 101.84 0.29 277