נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.19
שער פתיחה 100.19 0
שער ממוצע 100.43 0.23
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1030.9
מחזור ע.נ. 147636
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 165.12
הון רשום למסחר 164464000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/07/2018 15/07/2018 2.83 25
10/01/2019 15/01/2019 2.83 3.25 25
10/07/2019 15/07/2019 2.83 3.25 25
10/01/2020 15/01/2020 2.83 3.25 25
10/07/2020 15/07/2020 2.83 3.25 25
10/01/2021 15/01/2021 2.83 3.25 25
11/07/2021 15/07/2021 2.83 3.25 25
10/01/2022 16/01/2022 2.83 3.25 25
10/07/2022 15/07/2022 2.83 3.25 25
10/01/2023 15/01/2023 2.83 3.25 25
10/07/2023 16/07/2023 2.83 3.25 25
10/01/2024 15/01/2024 2.83 3.25 25
10/07/2024 15/07/2024 2.83 64.25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
98.18 -2.01 100.38 0.19
100.4 0.21
100.53 0.34
100.58 0.39
100.6 0.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1632.89 הכנסות 323.69
נכסים שוטפים 486.88 רווח גולמי 25.06
נכסים בלתי שוטפים 1146.02 רווח תפעולי 28.46
הון עצמי 802.76 רווח לפני מס 16.1
התחייבות שוטפות 350.46 רווח נקי 6.58
התחייבויות בלתי שוטפות 479.67 רווח למניה 0.39
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.4 0.21 0 0
17:04 100.4 0.21 23688 23.78
17:04 100.4 0.21 26312 26.42
16:49 100.4 0.21 16542 16.61
15:18 100.4 0.21 18838 18.91
15:18 100.4 0.21 30398 30.52
14:48 100.35 0.16 21858 21.93
09:34 100.65 0.46 10000 10.07
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקייליין קנדה 65.34 356.7
דינמיק פאנד ז 4.27 23.31
מישורים 3.46 18.87
בלוטרייך גיל 2.63 14.38
דינמיק קלאס ז 1.33 7.28
לאיין בלייק ד. ז 1.19 6.52
שניידר אלכס ז 1.02 5.55
הכשרת הישוב 0.86 4.71
דינמיק ביזנס ז 0.58 3.17
דינמיק אסטייט-ז 0.23 1.27
דינמיק אופרט ז 0.05 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 100.4 0.21 148
14/03/2018 100.19 -0.15 489
13/03/2018 100.34 0.18 707
12/03/2018 100.16 -0.5 117
11/03/2018 100.66 -0.14 70
08/03/2018 100.8 -0.58 20
07/03/2018 101.39 -0.33 138
06/03/2018 101.73 0.23 206
05/03/2018 101.5 0.02 247
04/03/2018 101.48 -1.01 310
28/02/2018 102.52 0.24 31
27/02/2018 102.27 -0.23 41
26/02/2018 102.51 -0.49 294
25/02/2018 103.01 0.18 308
22/02/2018 102.83 -0.54 353
21/02/2018 103.39 -0.14 292
20/02/2018 103.54 0 0
19/02/2018 103.54 -0.22 239
18/02/2018 103.77 0.45 81