נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 93.64
שער פתיחה 93.64 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 439.93
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 154
הון רשום למסחר 164464000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/01/2019 15/01/2019 2.83 3.25 25
10/07/2019 15/07/2019 2.83 3.25 25
10/01/2020 15/01/2020 2.83 3.25 25
10/07/2020 15/07/2020 2.83 3.25 25
10/01/2021 15/01/2021 2.83 3.25 25
11/07/2021 15/07/2021 2.83 3.25 25
10/01/2022 16/01/2022 2.83 3.25 25
10/07/2022 15/07/2022 2.83 3.25 25
10/01/2023 15/01/2023 2.83 3.25 25
10/07/2023 16/07/2023 2.83 3.25 25
10/01/2024 15/01/2024 2.83 3.25 25
10/07/2024 15/07/2024 2.83 64.25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
93.11 -0.57 94 0.38
93.1 -0.58 94.55 0.97
92.28 -1.45 95.98 2.5
92.27 -1.46 96 2.52
92.26 -1.47 96.2 2.73
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2086.2 הכנסות 450.39
נכסים שוטפים 400.83 רווח גולמי 60.91
נכסים בלתי שוטפים 1685.37 רווח תפעולי 33.64
הון עצמי 828.84 רווח לפני מס -5.17
התחייבות שוטפות 316.21 רווח נקי -2.25
התחייבויות בלתי שוטפות 941.14 רווח למניה -0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקייליין קנדה 65.34 265.5
דינמיק פאנד ז 4.27 17.35
מישורים 3.46 14.04
בלוטרייך גיל 2.63 10.71
שניידר אלכס ז 1.51 6.12
דינמיק קלאס ז 1.33 5.42
לאיין בלייק ד. ז 1.19 4.86
הכשרת הישוב 0.86 3.5
דינמיק ביזנס ז 0.58 2.36
דינמיק אסטייט-ז 0.23 0.95
דינמיק אופרט ז 0.05 0.2
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2018 93.64 1.5 673
10/12/2018 92.26 -0.6 329
09/12/2018 92.82 -0.04 103
06/12/2018 92.86 -0.03 207
05/12/2018 92.89 -1.18 466
04/12/2018 94 -1.05 250
03/12/2018 95 -1.03 31
02/12/2018 95.99 -0.53 157
29/11/2018 96.5 0 0
28/11/2018 96.5 -0.07 472
27/11/2018 96.57 -0.31 60
26/11/2018 96.87 -1.89 843
25/11/2018 98.74 -0.18 125
22/11/2018 98.92 -0.27 234
21/11/2018 99.19 -0.92 665
20/11/2018 100.11 -0.37 43
19/11/2018 100.48 -0.17 111
18/11/2018 100.65 -0.12 22
15/11/2018 100.77 0 9
14/11/2018 100.77 0.14 66
13/11/2018 100.63 -0.42 41