נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 98.72
שער פתיחה 98.23 -0.5
שער ממוצע 98.76 0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 855.28
מחזור ע.נ. 199561
מספר עסקאות 17
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 162.39
הון רשום למסחר 164464000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/01/2019 15/01/2019 2.83 3.25 25
10/07/2019 15/07/2019 2.83 3.25 25
10/01/2020 15/01/2020 2.83 3.25 25
10/07/2020 15/07/2020 2.83 3.25 25
10/01/2021 15/01/2021 2.83 3.25 25
11/07/2021 15/07/2021 2.83 3.25 25
10/01/2022 16/01/2022 2.83 3.25 25
10/07/2022 15/07/2022 2.83 3.25 25
10/01/2023 15/01/2023 2.83 3.25 25
10/07/2023 16/07/2023 2.83 3.25 25
10/01/2024 15/01/2024 2.83 3.25 25
10/07/2024 15/07/2024 2.83 64.25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
98.6 -0.12 99.22 0.51
98 -0.73 105.42 6.79
97.97 -0.76 107.42 8.81
97.85 -0.88
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1983.1 הכנסות 129.56
נכסים שוטפים 350.22 רווח גולמי 29.46
נכסים בלתי שוטפים 1632.88 רווח תפעולי 13.35
הון עצמי 813.63 רווח לפני מס 1.64
התחייבות שוטפות 252.88 רווח נקי 1.49
התחייבויות בלתי שוטפות 916.6 רווח למניה 0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:25 98.74 0.02 0 0
17:24 98.6 -0.12 23492 23.16
16:37 98.83 0.11 19033 18.81
16:37 98.83 0.11 10000 9.88
16:37 98.83 0.11 10000 9.88
16:37 98.83 0.11 10000 9.88
16:37 98.83 0.11 10000 9.88
16:36 98.83 0.11 10000 9.88
16:36 98.83 0.11 1672 1.65
16:28 98.83 0.11 8328 8.23
16:28 98.84 0.12 18180 17.97
16:28 98.85 0.13 23492 23.22
14:59 99 0.28 12063 11.94
13:01 98.65 -0.07 15185 14.98
13:01 98.65 -0.07 10000 9.87
11:39 98.72 0 10000 9.87
09:30 98.23 -0.5 8116 7.97
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקייליין קנדה 65.34 308.91
דינמיק פאנד ז 4.27 20.19
מישורים 3.46 16.34
בלוטרייך גיל 2.63 12.46
שניידר אלכס ז 1.51 7.12
דינמיק קלאס ז 1.33 6.31
לאיין בלייק ד. ז 1.19 5.65
הכשרת הישוב 0.86 4.08
דינמיק ביזנס ז 0.58 2.75
דינמיק אסטייט-ז 0.23 1.1
דינמיק אופרט ז 0.05 0.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/08/2018 98.72 0.43 91
13/08/2018 98.3 0 932
12/08/2018 98.3 0.1 219
09/08/2018 98.2 0 0
08/08/2018 98.2 -0.05 444
07/08/2018 98.25 0 652
06/08/2018 98.25 0.26 1111
05/08/2018 98 0.15 776
02/08/2018 97.85 0.37 197
01/08/2018 97.49 1.08 767
31/07/2018 96.45 -0.13 532
30/07/2018 96.58 0.08 700
29/07/2018 96.5 0.01 11
26/07/2018 96.49 -0.11 129
25/07/2018 96.6 -0.19 182
24/07/2018 96.78 -0.01 903
23/07/2018 96.79 0.06 203
19/07/2018 96.73 0.14 87
18/07/2018 96.59 -0.02 87
17/07/2018 96.61 -0.1 136
16/07/2018 96.71 0.58 10