נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.1
שער פתיחה 100.1 0
שער ממוצע 100.17 0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 39357.38
מחזור ע.נ. 850000
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 5026.06
הון רשום למסחר 5018532000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/01/2019 31/01/2019 0.5 15
21/01/2020 31/01/2020 0.5 15
21/01/2021 31/01/2021 0.5 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.11 0.01 100.17 0.07
100.1 0 100.19 0.09
100.09 -0.01 100.2 0.1
100.08 -0.02 100.22 0.12
100.06 -0.04 100.23 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:32 100.15 0.05 45903 45.97
10:32 100.15 0.05 354097 354.63
10:32 100.15 0.05 400000 400.6
10:14 100.24 0.14 50000 50.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2018 100.1 0.08 18306
23/05/2018 100.02 0.06 164664
22/05/2018 99.96 0.04 92013
21/05/2018 99.92 -0.01 106662
17/05/2018 99.93 0.03 68108
16/05/2018 99.9 -0.02 77107
15/05/2018 99.92 -0.01 124304
14/05/2018 99.93 -0.05 57272
13/05/2018 99.98 0 25591
10/05/2018 99.98 0.01 78843
09/05/2018 99.97 -0.03 150052
08/05/2018 100 -0.01 8331
07/05/2018 100.01 0.01 67296
06/05/2018 100 0 2928
03/05/2018 100 -0.01 97452
02/05/2018 100.01 -0.02 7765
01/05/2018 100.03 0.02 13304
30/04/2018 100.01 0.04 48690
29/04/2018 99.97 -0.06 20210