נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.31
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1982.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 233.77
הון רשום למסחר 235392298
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 1.69 25
26/12/2018 31/12/2018 1.89 2 25
25/06/2019 30/06/2019 1.89 25
26/12/2019 31/12/2019 1.89 2 25
25/06/2020 30/06/2020 1.89 25
27/12/2020 31/12/2020 1.89 2 25
25/06/2021 30/06/2021 1.89 25
26/12/2021 31/12/2021 1.89 2 25
26/06/2022 30/06/2022 1.89 25
26/12/2022 01/01/2023 1.89 2 25
25/06/2023 30/06/2023 1.89 25
26/12/2023 31/12/2023 1.89 2 25
25/06/2024 30/06/2024 1.89 25
26/12/2024 31/12/2024 1.89 2 25
25/06/2025 30/06/2025 1.89 25
26/12/2025 31/12/2025 1.89 85.98 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9174.22 הכנסות 587.99
נכסים שוטפים 425.67 רווח גולמי 445.14
נכסים בלתי שוטפים 8748.54 רווח תפעולי 597.6
הון עצמי 3648.13 רווח לפני מס 470.02
התחייבות שוטפות 1079.43 רווח נקי 461.23
התחייבויות בלתי שוטפות 4446.66 רווח למניה 33.84
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 40.99 1320.92
נפתלי רוני 21.67 698.43
מור ק.נאמנות 5.02 161.86
בר זאב תמר 2.24 72.12
יעקובי ישראל 0.08 2.67
גונן עזריאל 0.01 0.45
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2018 99.31 -0.06 564
22/05/2018 99.37 -0.12 2424
21/05/2018 99.49 0.15 1298
17/05/2018 99.34 -0.08 2357
16/05/2018 99.42 0 890
15/05/2018 99.42 0.32 3272
14/05/2018 99.1 0.1 2113
13/05/2018 99 0.04 1027
10/05/2018 98.96 -0.42 634
09/05/2018 99.38 -0.07 925
08/05/2018 99.45 -0.28 459
07/05/2018 99.73 0.18 1255
06/05/2018 99.55 0.15 2166
03/05/2018 99.4 0.06 274
02/05/2018 99.34 0.08 1092
01/05/2018 99.26 0.25 2258
30/04/2018 99.01 0.05 995
29/04/2018 98.96 0.04 951
26/04/2018 98.92 0.19 813
25/04/2018 98.73 0.24 8101