נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 85.33
שער פתיחה 85.33 0
שער ממוצע 84.88 -0.53
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2726.9
מחזור ע.נ. 391509
מספר עסקאות 29
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 346.02
הון רשום למסחר 409253000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
16/08/2019 27/08/2019 2.78 25
16/02/2020 27/02/2020 2.78 25
16/08/2020 27/08/2020 2.78 25
16/02/2021 28/02/2021 2.78 25 25
16/08/2021 27/08/2021 2.78 25
16/02/2022 27/02/2022 2.78 25 25
16/08/2022 28/08/2022 2.78 25
16/02/2023 27/02/2023 2.78 25 25
16/08/2023 27/08/2023 2.78 25
16/02/2024 27/02/2024 2.78 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
84.3 -1.21 84.93 -0.47
84.27 -1.24 85.68 0.41
84.01 -1.55 85.74 0.48
84 -1.56 85.75 0.49
83.3 -2.38 86 0.79
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2779.5 הכנסות 250.44
נכסים שוטפים 320.31 רווח גולמי 67.22
נכסים בלתי שוטפים 2459.18 רווח תפעולי 46.49
הון עצמי 1203.78 רווח לפני מס -415.74
התחייבות שוטפות 1571.83 רווח נקי -415.74
התחייבויות בלתי שוטפות 3.89 רווח למניה 17.97
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 84.55 -0.91 0 0
17:24 84.3 -1.21 33743 28.45
16:36 84.6 -0.86 25789 21.82
16:36 84.6 -0.86 150000 126.9
16:36 84.6 -0.86 6393 5.41
16:36 84.61 -0.84 17818 15.08
16:25 84.61 -0.84 15560 13.17
16:25 84.61 -0.84 22776 19.27
16:08 85 -0.39 18220 15.49
16:08 85 -0.39 63122 53.65
16:08 85 -0.39 11988 10.19
15:43 85 -0.39 512 0.44
15:43 85.03 -0.35 13588 11.55
13:00 86.8 1.72 12000 10.42
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2019 84.55 -0.91 332
18/02/2019 85.33 0.08 78
17/02/2019 85.26 -0.14 116
14/02/2019 88.3 0.38 244
13/02/2019 87.97 0.56 366
12/02/2019 87.48 -1.3 424
11/02/2019 88.63 -0.96 707
10/02/2019 89.49 -0.25 168
07/02/2019 89.71 0.48 1640
06/02/2019 89.28 0.31 4728
05/02/2019 89 1.74 9978
04/02/2019 87.48 -0.47 365
03/02/2019 87.89 0.6 142
31/01/2019 87.37 0.25 3007
30/01/2019 87.15 -0.53 2323
29/01/2019 87.61 2.65 1548
28/01/2019 85.35 0.54 2584
27/01/2019 84.89 0.2 236
24/01/2019 84.72 -1.04 1289
23/01/2019 85.61 3.43 2263
22/01/2019 82.77 1.38 1110
21/01/2019 81.64 1.43 1588