נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 95.86
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 12960.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 395.96
הון רשום למסחר 413065000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
16/08/2018 27/08/2018 3.02 25
17/02/2019 27/02/2019 2.65 25
16/08/2019 27/08/2019 2.65 25
16/02/2020 27/02/2020 2.65 25
16/08/2020 27/08/2020 2.65 25
16/02/2021 28/02/2021 2.65 25 25
16/08/2021 27/08/2021 2.65 25
16/02/2022 27/02/2022 2.65 25 25
16/08/2022 28/08/2022 2.65 25
16/02/2023 27/02/2023 2.65 25 25
16/08/2023 27/08/2023 2.65 25
16/02/2024 27/02/2024 2.65 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3326.8 הכנסות
נכסים שוטפים 420.43 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 2906.37 רווח תפעולי
הון עצמי 1596.31 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 1723.16 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 7.33 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2018 95.86 -0.02 295
22/05/2018 95.88 -0.07 130
21/05/2018 95.95 0.83 806
17/05/2018 95.16 -0.41 2987
16/05/2018 95.55 -0.21 2456
15/05/2018 95.75 0.79 2407
14/05/2018 95 1.17 5463
13/05/2018 93.9 -2.2 10076
10/05/2018 96.01 -2 5966
09/05/2018 97.97 0.14 20137
08/05/2018 97.83 -0.23 711
07/05/2018 98.06 -0.73 9214
06/05/2018 98.78 -0.08 3436
03/05/2018 98.86 -0.08 1772
02/05/2018 98.94 0.14 1624
01/05/2018 98.8 0.3 2302
30/04/2018 98.5 0.52 3812
29/04/2018 97.99 0.3 2343
26/04/2018 97.7 0.57 3924
25/04/2018 97.15 0.27 12138