נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.07
שער פתיחה 100.07 0
שער ממוצע 100 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 251.89
מחזור ע.נ. 60000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 96.04
הון רשום למסחר 96007000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2018 31/12/2018 2.06 15
25/06/2019 30/06/2019 2.18 15
26/12/2019 31/12/2019 2.18 15
25/06/2020 30/06/2020 2.18 15
27/12/2020 31/12/2020 2.18 15
25/06/2021 30/06/2021 2.18 50 15
26/12/2021 31/12/2021 2.18 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.51 -0.56 99.88 -0.19
99.5 -0.57 99.94 -0.13
99.27 -0.8 100.1 0.03
98.1 -1.97 101.3 1.23
105.24 5.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 292.12 הכנסות 73.89
נכסים שוטפים 261.33 רווח גולמי 15.62
נכסים בלתי שוטפים 30.79 רווח תפעולי 12.45
הון עצמי 47.14 רווח לפני מס 12.31
התחייבות שוטפות 241.63 רווח נקי 9.45
התחייבויות בלתי שוטפות 3.35 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.03 -0.04 0 0
13:07 100.03 -0.04 26866 26.87
13:07 100.03 -0.04 13134 13.14
13:07 99.9 -0.17 20000 19.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
12/11/2018 100.03 -0.04 60
11/11/2018 100.07 -0.03 55
08/11/2018 100.1 0.1 186
07/11/2018 100 -0.03 27
06/11/2018 100.03 -0.09 29
05/11/2018 100.12 0.01 88
04/11/2018 100.11 -0.12 30
01/11/2018 100.23 0 6
31/10/2018 100.23 0.36 48
29/10/2018 99.87 -0.49 27
28/10/2018 100.36 0.11 98
25/10/2018 100.25 0.01 88
24/10/2018 100.24 -0.3 20
23/10/2018 100.54 -0.15 76
22/10/2018 100.69 0.45 19
21/10/2018 100.24 0.2 284
18/10/2018 100.04 -0.14 85
17/10/2018 100.18 -0.03 68
16/10/2018 100.21 0.01 82
15/10/2018 100.2 0 0
14/10/2018 100.2 0.2 16