נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100
שער פתיחה 100 0
שער ממוצע 100 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 218.33
מחזור ע.נ. 29000
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 96.01
הון רשום למסחר 96007000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2019 30/06/2019 2.18 15
26/12/2019 31/12/2019 2.18 15
25/06/2020 30/06/2020 2.18 15
27/12/2020 31/12/2020 2.18 15
25/06/2021 30/06/2021 2.18 50 15
26/12/2021 31/12/2021 2.18 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
98.8 -1.2 100 0
98.78 -1.22 100.2 0.2
97 -3 101.59 1.59
95.85 -4.15 101.6 1.6
101.84 1.84
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 309.5 הכנסות 107.29
נכסים שוטפים 279.74 רווח גולמי 23.84
נכסים בלתי שוטפים 29.76 רווח תפעולי 17.35
הון עצמי 50.44 רווח לפני מס 16.58
התחייבות שוטפות 23.62 רווח נקי 12.89
התחייבויות בלתי שוטפות 21.45 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100 0 1000 1
16:43 100 0 1000 1
16:43 100 0 10000 10
16:43 100 0 8000 8
16:43 100 0 10000 10
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2019 100 0 29
16/01/2019 100 0.1 97
15/01/2019 99.9 0 0
14/01/2019 99.9 0.72 135
13/01/2019 99.19 -0.8 189
10/01/2019 99.99 1.04 8
09/01/2019 98.96 0.38 38
08/01/2019 98.59 -0.06 204
07/01/2019 98.65 -0.59 113
06/01/2019 99.24 0.48 42
03/01/2019 98.77 -0.53 77
02/01/2019 99.3 -0.06 254
01/01/2019 99.36 0.82 40
31/12/2018 98.55 1.33 66
30/12/2018 97.26 1.31 36
27/12/2018 96 0.16 46
26/12/2018 95.85 1.94 36
25/12/2018 94.03 0.4 78
24/12/2018 95.72 -2.04 132
23/12/2018 97.71 -2.21 23
20/12/2018 99.92 -0.28 24